Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procés d'admissió de Batxillerat 2024-2025

L'objectiu d'aquest procés d'admissió és permetre la incorporació als estudis de Batxillerat del sistema educatiu de les Illes Balears, a centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics, als alumnes que no disposen encara de cap plaça escolar en un d'aquests centres.

També permet sol·licitar un canvi de centre als alumnes que, ja disposant d'una plaça escolar en un centre públic o concertat, volen canviar de centre.

Codi SIA

3055569

Persones destinatàries

1) Alumnes que no disposen d'una plaça en un centre públic o concertat, pels estudis de Batxillerat, i volen obtenir-ne una.

2) Alumnes que, ja disposant d'una plaça de Batxillerat en un centre públic o concertat, desitgen un canvi de centre.

Termini per a resoldre i notificar

Dia 15 de juliol de 2024 amb la publicació de les llistes definitives

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Observacions

Toda la información en la web http://escolarizacion.caib.es

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions

Tràmits

X

Sol·licitud admissió Batxillerat 2024-2025. Tràmit autenticat.

Requisits

Tenir els requisits acadèmics exigits o tenir el resguard d'haver sol·licitat la corresponent homologació d'estudis estrangers.

Tenir certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente

Documentació a presentar

La documentació a efectes de barem (consultar els annexos 5 i 6 de la resolució) que no es pugui consultar de forma telemàtica.

Termini màxim

Del 20 al 26 de juny de 2024

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177768

(escolaritzacio@caib.es)

X

Sol·licitud admissió Batxillerat 2024-2025. Tràmit anònim

Requisits

Tenir els requisits acadèmics exigits o tenir el resguard d'haver sol·licitat la corresponent homologació d'estudis estrangers.

Documentació a presentar

Justificant de la sol·licitud.

Identificació dels progenitors i/o tutors legals. En el cas que no acudeixin tots els progenitors i/o tutors legals, la persona que pugui acudir al centre, ha d'aportar autorització signada del tutor absent o la documentació a què fa referència la no necessitat del vistiplau de l'altre progenitor o tutor.

La documentació a efectes de barem (consultar els annexos 5 i 6 de la resolució) que no es pugui consultar de forma telemàtica.

Termini màxim

Del 20 al 26 de juny de 2024

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177768

(escolaritzacio@caib.es)

Observacions

Tota la informació a la web http://escolaritzacio.caib.es

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Planificació i Gestió Educatives

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una obligació legal

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar