Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

2096 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria d'ajuts per donar suport a la projecció exterior de les arts visuals de les Illes Balears per a l'any 2024 Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 01/03/2024 Fins al 16/09/2024. Obert Tràmit : Esmena de la sol·licitud Des del 23/05/2024 Fins al 05/06/2024. Tancat Tràmit : Al·legacions a la proposta de resolució de concessió Des del 11/07/2024 Fins al 17/07/2024. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes per a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura corresponents a la Intervenció Sectorial Apícola (ISA 2024-2027), 2024 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol.licitud d'ajuda i pagament Des del 12/07/2024 Fins al 23/08/2024. Obert Tràmit : Millora o modificació voluntària de la sol·licitud Des del 12/07/2024 Fins al 23/08/2024. Obert Tràmit : Esmena de la sol·licitud Des del 24/08/2024 Fins al 24/08/2031. Tancat Tràmit : Presentació de documentació Des del 12/07/2024 Fins al 12/07/2031. Obert Tràmit : Al·legacions en tràmit d'audiència Des del 24/08/2024 Fins al 24/08/2031. Tancat Tràmit : Desistiment de la sol·licitud Des del 12/07/2024 Fins al 12/07/2031. Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Autorització de posada en servei d'instal·lacions d'elevació d'aigües Servei d'Aigües Subterrànies

  Tràmit : Sol·licitud de posada en servei d'instal·lacions d'elevació d'aigües Des del 21/01/2021 Obert

 • Comunicacions, informes i declaracions responsables Inspecció Tècnica d'Aprofitaments d'Aigües Subterrànies Servei d'Aigües Subterrànies

  Tràmit : Inspecció Tècnica d'Aprofitaments d'aigües subterrànies Des del 13/10/2023 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Procés d'estabilització concurs oposició de Grup administratiu de la funció administrativa de l'Ib-Salut Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari

  Tràmit : Presentació de sol·licitud (2891507) Des del 21/12/2022 Fins al 23/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos Des del 14/02/2023 Fins al 20/02/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de qualificacions Des del 14/12/2023 Fins al 20/12/2023. Tancat Tràmit : Presentació de mèrits Des del 24/01/2024 Fins al 06/02/2024. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits Des del 12/07/2024 Fins al 17/07/2024. Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria procés d'estabilització concurs mèrits cos superior, Eivissa Servei de Selecció

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 19/09/2022 Fins al 17/10/2022. Tancat Tràmit : Llistes provisionals de persones admeses i excloses i termini d'al·legacions Des del 07/11/2022 Fins al 15/11/2022. Tancat Tràmit : Esmenes de les llistes provisionals de mèrits al·legats Des del 30/11/2022 Fins al 12/12/2022. Tancat Tràmit : Acreditació dels mèrits al·legats en la declaració responsable Des del 21/02/2023 Fins al 07/02/2023. Tancat Tràmit : Esmena al requeriment de mèrits amb defectes formals Des del 15/04/2023 Fins al 28/04/2023. Tancat Tràmit : Presentació d'al·legacions a la llista provisional amb les puntuacions obtingudes conclòs el procediment de revisió per part del Tribunal Des del 17/07/2023 Fins al 17/07/2023. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment de elecció de llocs de feina i de la documentació acreditativa de compliments dels requisits Des del 14/06/2023 Fins al 22/06/2023. Tancat Tràmit : Requeriment per a l'acreditació de mèrits al·legats Des del 07/06/2024 Fins al 20/06/2024. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de valoració de mèrits revisats per constituir una borsa extraordinària a l'illa d'Eivissa Des del 12/07/2024 Fins al 22/07/2024. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria de subvencions per dur a terme activitats en matèria de salut pública per l'exercici 2024 Direcció General de Salut Pública

  Tràmit : Sol·licitud Des del 07/07/2024 Fins al 26/07/2024. Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria procés d'estabilització concurs mèrits CFT formació, Mallorca Servei de Selecció

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 19/09/2022 Fins al 17/10/2022. Tancat Tràmit : Llistes provisionals de persones admeses i excloses i termini d'al·legacions Des del 07/11/2022 Fins al 15/11/2022. Tancat Tràmit : Esmenes de les llistes provisionals de mèrits al·legats Des del 30/11/2022 Fins al 12/12/2022. Tancat Tràmit : Acreditació dels mèrits al·legats en la declaració responsable Des del 21/02/2023 Fins al 07/03/2023. Tancat Tràmit : Presentació d'esmenes als defectes formals que presenta la documentació acreditativa dels mèrits Des del 29/06/2023 Fins al 12/07/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits i vista de l'expedient Des del 06/12/2023 Fins al 18/12/2023. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment d'elecció de llocs de feina i de la documentació acreditativa de compliments dels requisits Des del 17/04/2024 Fins al 25/04/2024. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment per acreditar defectes formals Des del 21/05/2024 Fins al 03/06/2024. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de valoració de mèrits de l'ampliació de l'Annex II Des del 10/06/2024 Fins al 18/06/2024. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment d'elecció de lloc Des del 12/07/2024 Fins al 22/07/2024. Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria procés d'estabilització concurs mèrits CFS enginyer de camins, Mallorca Servei de Selecció

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 19/09/2022 Fins al 17/10/2022. Tancat Tràmit : Llistes provisionals de persones admeses i excloses i termini d'al·legacions Des del 07/11/2022 Fins al 15/11/2022. Tancat Tràmit : Esmenes de les llistes provisionals de mèrits al·legats Des del 30/11/2022 Fins al 12/12/2022. Tancat Tràmit : Acreditació dels mèrits al·legats en la declaració responsable Des del 21/02/2023 Fins al 07/03/2023. Tancat Tràmit : Presentació d'esmenes als defectes formals que presenta la documentació acreditativa dels mèrits Des del 29/06/2023 Fins al 12/07/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits i vista de l'expedient Des del 01/12/2023 Fins al 13/12/2023. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment de elecció de llocs de feina i de la documentació acreditativa de compliments dels requisits Des del 28/02/2024 Fins al 08/03/2024. Tancat Tràmit : Nou requeriment per presentar documentació a les persones del CFS de les especialitats d'enginyeria de camins, canals i ports; geologia i veterinària Mallorca. Des del 12/03/2024 Fins al 20/03/2024. Tancat Tràmit : Requeriment per a l'acreditació de mèrits al·legats al CFS enginyeria de camins de Mallorca per a la borsa extraordinària Des del 12/07/2024 Fins al 25/07/2024. Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria procés d'estabilització concurs mèrits personal laboral ATE, Eivissa Servei de Selecció

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 19/09/2022 Fins al 17/10/2022. Tancat Tràmit : Llistes provisionals de persones admeses i excloses i termini d'al·legacions Des del 07/11/2022 Fins al 15/11/2022. Tancat Tràmit : Esmenes de les llistes provisionals de mèrits al·legats Des del 30/11/2022 Fins al 12/12/2022. Tancat Tràmit : Presentació d'esmenes als defectes formals que presenta la documentació acreditativa dels mèrits Des del 21/07/2023 Fins al 03/08/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits Des del 02/11/2023 Fins al 07/11/2023. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment de elecció de llocs de feina i de la documentació acreditativa de compliments dels requisits Des del 02/11/2023 Fins al 07/11/2023. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment per acreditar mèrits amb defectes formals Des del 18/06/2024 Fins al 02/07/2024. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de puntuacions per constituir una borsa d'interins Des del 15/07/2024 Fins al 23/07/2024. Tancat

 • Comunicacions, informes i declaracions responsables Declaració responsable d'empresa de serveis relatius a l'activitat industrial (UDIT-023) Unitat d'Informació i Tràmit - (UDIT)

  Tràmit : Tràmit de sol·licitud d'inici Des del 31/10/2017 Obert Tràmit : Tràmit d'esmena de deficiències Des del 28/07/2022 Obert

 • Comunicacions, informes i declaracions responsables Comprovació d'equips de mesura en funcionament (UDIT-130) Unitat d'Informació i Tràmit - (UDIT)

  Tràmit : Tràmit de sol·licitud d'inici Des del 01/04/2019 Obert Tràmit : Tràmit d'esmena de deficiències Des del 08/08/2022 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria procés d'estabilització concurs mèrits CFS química, Mallorca Servei de Selecció

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 19/09/2022 Fins al 17/10/2022. Tancat Tràmit : Llistes provisionals de persones admeses i excloses i termini d'al·legacions Des del 07/11/2022 Fins al 15/11/2022. Tancat Tràmit : Esmenes de les llistes provisionals de mèrits al·legats Des del 30/11/2022 Fins al 12/12/2022. Tancat Tràmit : Acreditació dels mèrits al·legats en la declaració responsable Des del 21/02/2023 Fins al 07/03/2023. Tancat Tràmit : Presentació d'esmenes als defectes formals que presenta la documentació acreditativa dels mèrits Des del 29/06/2023 Fins al 12/07/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits i vista de l'expedient Des del 01/12/2023 Fins al 13/12/2023. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment de elecció de llocs de feina i de la documentació acreditativa de compliments dels requisits Des del 28/02/2024 Fins al 08/03/2024. Tancat Tràmit : Requeriment per a l'acreditació de mèrits al·legats al CFS de Química de Mallorca del concurs d'estabilització, per constituir la borsa extraordinari Des del 15/07/2024 Fins al 26/07/2024. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria procés d'estabilització concurs mèrits CFS biologia, Mallorca Servei de Selecció

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 19/09/2022 Fins al 17/10/2022. Tancat Tràmit : Llistes provisionals de persones admeses i excloses i termini d'al·legacions Des del 07/11/2022 Fins al 15/11/2022. Tancat Tràmit : Esmenes de les llistes provisionals de mèrits al·legats Des del 30/11/2022 Fins al 12/12/2022. Tancat Tràmit : Acreditació dels mèrits al·legats en la declaració responsable Des del 21/02/2023 Fins al 07/03/2023. Tancat Tràmit : Presentació d'esmenes als defectes formals que presenta la documentació acreditativa dels mèrits Des del 29/06/2023 Fins al 12/07/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits i vista de l'expedient Des del 01/12/2023 Fins al 13/12/2023. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment de elecció de llocs de feina i de la documentació acreditativa de compliments dels requisits Des del 28/02/2024 Fins al 08/03/2024. Tancat Tràmit : Requeriment per a l'acreditació de mèrits al·legats al CFS de Biologia de Mallorca del concurs d'estabilització, per constituir la borsa extraordinari Des del 15/07/2024 Fins al 26/07/2024. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis PITEIB_NAUTIC: Convocatòria pública d'ajuts destinats a la descarbonització del sector nàutic de les Illes Balears Servei d'Energies Renovables i Eficiència Energètica

  Tràmit : Sol·licitud de la subvenció Des del 17/12/2022 Fins al 31/07/2024. Obert Tràmit : Presentació documentació complementària, subsanació deficiències i altra documentació complementària Des del 17/12/2022 Fins al 31/12/2024. Obert Tràmit : Justificació de la subvenció Des del 17/12/2022 Fins al 31/12/2024. Obert Tràmit : Consulta estat administratiu de l'expedient Des del 26/03/2024 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria 2024 d'ajuts per a compensar les despeses del primer any de cotització de la tarifa plana d'autònoms residents a les Illes Balears. Direcció General d'Empresa, Autònoms i Comerç

  Tràmit : Sol·licitut Des del 15/04/2024 Fins al 13/07/2024. Tancat