Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

2096 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Comunicacions, informes i declaracions responsables Coeficient reductor de l'edat de jubilació en el sector de la mineria (UDIT-194) Servei de Mines

  Tràmit : Tràmit de sol·licitud d'inici Des del 08/06/2023 Obert Tràmit : Tràmit d'esmena de deficiències Des del 08/06/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria d'ajuts per a compensar les pèrdues de les persones treballadores autònomes que hagin suspès la seva activitat econòmica en l'any 2019 per motiu d'estar en situació de gaudi de la prestació per naixement Direcció General d'Empresa, Autònoms i Comerç

  Tràmit : Sol·licitud Des del 01/07/2023 Fins al 31/07/2023. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria per proveir un lloc de treball de personal funcionari de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel procediment de lliure designació Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

  Tràmit : Presentació sol.licituds Des del 02/12/2022 Fins al 27/12/2022. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes per a la paralització temporal de l'activitat pesquera de l'any 2022 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol.licitud d'ajuda i pagament Des del 24/01/2023 Fins al 15/03/2023. Tancat Tràmit : Esmena de sol.licitud Des del 25/11/2022 Obert Tràmit : Millora o modificació voluntaria de la sol.licitud Des del 25/11/2022 Obert Tràmit : Presentació de documentació Des del 25/11/2022 Obert Tràmit : Al.legacions en tràmit d'audiència Des del 25/11/2022 Obert

 • Altres Procés d'adscripció d'EP, ESO i Ed. Especial 2023-2024. Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions

  Tràmit : Sol·licitud d'adscripció d'EP, ESO i Ed. Especial 2023-2024. Tràmit Autenticat Des del 28/03/2023 Fins al 03/04/2023. Tancat Tràmit : Sol·licitud d'adscripció d'EP, ESO i Ed. Especial 2023-2024. Tràmit anònim Des del 28/03/2023 Fins al 03/04/2023. Tancat

 • Altres Procés d'adscripció de Batxillerat 2023-2024. Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions

  Tràmit : Sol·licitud d'adscripció Batxillerat Autenticat 2023-2024. Tràmit Autenticat Des del 28/03/2023 Fins al 03/04/2023. Tancat Tràmit : Sol·licitud d'adscripció Batxillerat 2023-2024. Tràmit anònim Des del 28/03/2023 Fins al 03/04/2023. Tancat

 • Altres Procés d'admissió del segon cicle d'EI, EP, ESO i Ed. Especial 2023-2024. Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions

  Tràmit : Sol·licitud admissió 2n cicle EI, EP i ESO 2023-2024. Tràmit autenticat Des del 08/05/2023 Fins al 19/05/2023. Tancat Tràmit : Sol·licitud admissió 2n cicle EI, EP i ESO 2023-2024. Tràmit anònim Des del 08/05/2023 Fins al 19/05/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes de minimis, per al foment de la recria del bestiar boví lleter, 2022 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol·licitud d'ajuda i pagament Des del 07/12/2022 Fins al 31/01/2023. Tancat Tràmit : Esmena de la sol.licitud Des del 07/12/2022 Obert Tràmit : Millora o modificació voluntària de la sol.licitud Des del 07/12/2022 Obert Tràmit : Presentació de la documentació Des del 07/12/2022 Obert Tràmit : Al.legacions en tràmit d'audiència Des del 07/12/2022 Obert Tràmit : Desistiment de la sol.licitud o renúncia del dret Des del 07/12/2022 Obert

 • Processos selectius i de capacitació VII convocatòria 2022 d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa

  Tràmit : Sol·licitud d'inscripció Des del 13/12/2022 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvenció substitució d'instal·lacions tèrmiques Direcció General de Turisme

  Tràmit : Sol·licitud Des del 06/03/2023 Fins al 28/04/2023. Tancat Tràmit : Millora o modificació voluntària de la sol·licitud Des del 06/03/2023 Fins al 28/04/2023. Tancat Tràmit : Esmena de la sol·licitud Des del 28/04/2023 Fins al 28/11/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions en tràmit d'audiència Des del 19/05/2023 Fins al 28/11/2023. Tancat Tràmit : Justificació de la subvenció Des del 05/10/2023 Obert Tràmit : Desistiment de la sol·licitud o renúncia al dret Des del 06/03/2023 Fins al 30/11/2024. Obert Tràmit : Comunicació de la variació de les condicions o circumstàncies assenyalades en la sol·licitud i/o en la resolució de concessió Des del 29/04/2023 Fins al 30/11/2024. Obert