Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

2067 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes per a la modernització d'empreses privades de transport Servei d'Ordenació del Transport

  Tràmit : Presentació de sol·licitud Des del 30/04/2023 Fins al 30/06/2024. Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Projectes miners: Modificació no substancial (UDIT-193) Servei de Mines

  Tràmit : Tràmit de sol·licitud d'inici Des del 29/05/2023 Obert Tràmit : Tràmit d'esmena de deficiències Des del 29/05/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes destinades al foment i la protecció de varietats autòctones en risc d'erosió genètica, 2023 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol.licitud d'ajuda Des del 21/04/2023 Fins al 30/06/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes per al foment de races autòctones en perill d'extinció, 2023 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol.licitud d'ajuda Des del 17/04/2023 Fins al 30/06/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes per al foment de pastures per a l'aprofitament de la ramaderia ecològica, 2023 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol.licitud d'ajuda Des del 17/04/2023 Fins al 30/06/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes destinades al foment de la producció integrada, 2023 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol.licitud d'ajuda Des del 19/04/2023 Fins al 30/06/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajut directe per a l'actualització de la digitalització del DCVB Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

  Tràmit : Presentació de documentació Des del 26/04/2023 Obert Tràmit : Sol·licitud Des del 25/04/2023 Fins al 25/04/2023. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Pròrroga, per al curs 2023-2024, de la borsa d'aspirants a funcionaris interins docents del curs 2022-2023 Direcció General de Personal Docent i Centres Concertats

  Tràmit : Actualització de dades Des del 26/04/2023 Fins al 10/05/2023. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació III convocatòria 2023 d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa

  Tràmit : Sol·licitud d'inscripció Des del 26/04/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Selecció dels Grups d'Acció Local, estratègies desenvolupament local i ajuda preparàtòria Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol.licitud d'ajuda Des del 15/04/2023 Fins al 15/05/2023. Tancat Tràmit : Esmena de la sol.licitud Des del 15/04/2023 Obert Tràmit : Millora o modificació voluntària de la sol.licitud Des del 15/04/2023 Obert Tràmit : Presentació de la documentació Des del 15/04/2023 Obert Tràmit : Al.legacions en tràmit d'audiència Des del 15/04/2023 Obert Tràmit : Desistiment de la sol.licitud o renúncia del dret Des del 15/04/2023 Obert