Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

2037 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
  • Servei Administratiu Queixes i suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.(QSSI) Servei de Coordinació de l'Atenció a la Ciutadania

  • Servei Administratiu Comunicacions sobre millores del contingut i dels requisits d'accessibilitat dels llocs web i aplicacions mòbils Oficina d'Administració Electrònica

  • Servei Administratiu Comunicació de cessió drets de crèdit mitjançant endós(IbSalut) Subdirecció de Comptabilitat i Anàlisi

  • Servei Administratiu Model de garantia definitiva contractació pública. Modalitat efectiu. Servei de Dipositaria

  • Servei Administratiu Model de garantia definitiva contractació pública. Assegurança de caució. Presentació en línia. Servei de Dipositaria

  • Servei Administratiu Model de garantia definitiva contractació pública. Aval bancari. Presentació en línia. Servei de Dipositaria

  • Servei Administratiu Aportació de garanties en documents físics Servei de Dipositaria

  • Servei Administratiu Comunicació Registre d'habitatges desocupats. Departament d'Habitatge

  • Servei Administratiu Model de garanties de connexió a xarxa d'instal·lacions generadores d'energia elèctrica. Modalitat certificat de pòlissa d'assegurança Servei de Dipositaria

  • Servei Administratiu Model de garanties de connexió a xarxa d'instal·lacions generadores d'energia elèctrica. Modalitat aval bancari Servei de Dipositaria