Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

2037 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Servei Administratiu Comunicació de treballadora gestant, en situació de part recent o alletament natural Direcció General de Personal Docent i Centres Concertats

 • Servei Administratiu Consentiment per a la vigilància de la salut Direcció General de Personal Docent i Centres Concertats

 • Servei Administratiu Certificat de no estar separat ni inhabilitat per exercir les funcions de les policies locals. Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears (ISPIB)

 • Servei Administratiu Emissió de certificats del personal inscrit al registre central de personal del sector públic instrumental de la CAIB Servei de Coordinació del Personal del Sector Públic Instrumental

 • Servei Administratiu Queixes i Suggeriments (Ib-Salut) Subdirecció d'Humanització, Atenció a l'Usuari i Formació

 • Servei Administratiu Sol·licitud de certificat d'activitats formatives de formació permanent del professorat Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa

 • Servei Administratiu Sol·licitud de certificat de capacitació per a l'ensenyament en llengua catalana Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa

 • Servei Administratiu Presentació de documentació Activitats Potencialment Contaminadores de l'Atmosfera (APCA) Secció d'Atmosfera

 • Servei Administratiu Consulta telemàtica de l'estat administratiu expedients subvenció Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de proves selectives al CFT escala Sanitària, esp. Fisioteràpia , Mallorca, pel torn lliure, de l'Administració de la CAIB Servei de Selecció

  Tràmit : Presentació de sol·licituds. Des del 21/12/2022 Fins al 09/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de persones admeses i excloses Des del 08/03/2023 Fins al 21/03/2023. Tancat