Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

2037 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria procés d'estabilització concurs mèrits cos auxiliar, Menorca Servei de Selecció

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 19/09/2022 Fins al 17/10/2022. Tancat Tràmit : Llistes provisionals de persones admeses i excloses i termini d'al·legacions Des del 07/11/2022 Fins al 15/11/2022. Tancat Tràmit : Esmenes de les llistes provisionals de mèrits al·legats Des del 30/11/2022 Fins al 12/12/2022. Tancat Tràmit : Acreditació dels mèrits al·legats en la declaració responsable Des del 21/02/2023 Fins al 07/03/2023. Tancat Tràmit : Esmena al requeriment de mèrits amb defectes formals Des del 15/04/2023 Fins al 28/04/2023. Tancat Tràmit : Presentació d'al·legacions a la llista provisional amb les puntuacions obtingudes conclòs el procediment de revisió per part del Tribunal Des del 14/06/2023 Fins al 22/06/2023. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment de elecció de llocs de feina i de la documentació acreditativa de compliments dels requisits Des del 14/06/2023 Fins al 22/06/2023. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment d'acreditació de mèrits per ampliació de l'Annex II Des del 24/01/2024 Fins al 06/02/2024. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional addicional de valoració de mèrits Des del 21/02/2024 Fins al 29/02/2024. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment de elecció de llocs de feina i de la documentació acreditativa de compliments dels requisits Des del 21/02/2024 Fins al 29/02/2024. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Borsa única d'ocupació temporal específica descentralitzada per illes per a la categoria de policia local 2024 - Menorca Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 12/01/2024 Fins al 22/01/2024. Tancat Tràmit : Sol·licitud d'adhesió dels Ajuntaments fins a 20.000 habitants a la borsa única Des del 11/03/2024 Obert Tràmit : Sol·licitud d'aspirants de la borsa única Des del 11/03/2024 Obert

 • Comunicacions, informes i declaracions responsables Comunicació prèvia de Plataforma Logistica de la distribució Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic

  Tràmit : Comunicació prèvia de Plataforma Logistica de la distribución Des del 27/07/2022 Obert Tràmit : Esmena de deficiències Plataforma Logística Des del 14/03/2024 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Procés d'estabilització concurs oposició de FEA d'endocrinologia i nutrició de l'Ib-Salut Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari

  Tràmit : Presentació de sol·licitud (2891499) Des del 21/12/2022 Fins al 23/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos Des del 12/04/2023 Fins al 18/04/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de qualificacions Des del 13/07/2023 Fins al 19/07/2023. Tancat Tràmit : Presentació de mèrits Des del 02/10/2023 Fins al 16/10/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits Des del 15/03/2024 Fins al 20/03/2024. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Procés d'estabilització concurs extraordinari de Personal Tècnic titulat de grau mitjà de l'Ib-Salut Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari

  Tràmit : Presentació de sol·licitud (2891112) Des del 24/03/2023 Fins al 24/04/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos Des del 05/05/2023 Fins al 11/05/2023. Tancat Tràmit : Presentació de mèrits Des del 23/05/2023 Fins al 05/06/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits Des del 09/01/2024 Fins al 12/01/2024. Tancat Tràmit : Llista definitiva de mèrits. Presentació de documentació Des del 19/03/2024 Fins al 04/04/2024. Tancat Tràmit : Elecció de places Des del 19/03/2024 Fins al 04/04/2024. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Procés d'estabilització concurs oposició de Treballador/treballadora social de l'Ib-Salut Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari

  Tràmit : Presentació de sol·licitud (2891915) Des del 21/12/2022 Fins al 23/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos Des del 22/03/2023 Fins al 28/03/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de qualificacions Des del 14/06/2023 Fins al 20/06/2023. Tancat Tràmit : Presentació de mèrits Des del 11/09/2023 Fins al 22/09/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits Des del 18/03/2024 Fins al 21/03/2024. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria procés d'estabilització concurs oposició cos superior, Mallorca Servei de Selecció

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 19/09/2022 Fins al 17/10/2022. Tancat Tràmit : Llistes provisionals de persones admeses i excloses i termini d'al·legacions Des del 07/11/2022 Fins al 15/11/2022. Tancat Tràmit : Esmenes de les llistes provisionals de mèrits al·legats Des del 30/11/2022 Fins al 12/12/2022. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de notes i revisió d'examen de la fase d'oposició Des del 06/12/2023 Fins al 18/12/2023. Tancat Tràmit : Acreditació dels mèrits al·legats en la declaració responsable Des del 06/02/2024 Fins al 19/02/2024. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment per tal de determinar l'ordre de prelació dins la borsa temporal Des del 21/03/2024 Fins al 08/04/2024. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Concurs de mèrits dels directors dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears pel curs 2024-25 Servei de Planificació Educativa

  Tràmit : Sol·licitud de participació al concurs de mèrits Des del 29/02/2024 Fins al 08/03/2024. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de precandidats admesos i exclosos Des del 15/03/2024 Fins al 03/04/2024. Tancat Tràmit : Comunicació dels representants del centre a la comissió de selecció Des del 10/04/2024 Fins al 26/04/2024. Obert Tràmit : Presentació del projecte de direcció NOU Des del 13/03/2024 Fins al 15/04/2024. Obert Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de candidats candidats admesos i exclosos Des del 19/04/2024 Fins al 26/04/2024. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Concurs de trasllats de personal sanitari Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari

  Tràmit : Sol·licitud de concurs de trasllats de personal sanitari Des del 13/12/2023 Fins al 06/02/2024. Tancat Tràmit : Realització d'al·legacions Des del 25/01/2024 Fins al 05/03/2024. Tancat Tràmit : Esmena de soli·licitud de concurs de trasllats de personal sanitari Des del 13/12/2023 Fins al 19/03/2024. Tancat Tràmit : Resolució provisional del concurs Des del 04/03/2024 Fins al 04/04/2024. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Selecció d'un lloc de feina de l'Administració especial de la CAIB, del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat veterinària, a l'illa de Formentera, mitjançant oferta genèrica del SOIB Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 23/02/2024 Fins al 27/02/2024. Tancat