Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

2037 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Processos selectius i de capacitació Procés d'estabilització concurs extraordinari de Tècnic mitjà sanitari / tècnica mitjana sanitària en cures auxiliars d'infermeria de l'Ib-Salut Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari

  Tràmit : Presentació de sol·licitud (2891153) Des del 21/12/2022 Fins al 23/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos Des del 24/02/2023 Fins al 03/03/2023. Tancat Tràmit : Presentació de mèrits Des del 11/04/2023 Fins al 24/04/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits Des del 12/12/2023 Fins al 15/12/2023. Tancat Tràmit : Llista definitiva de mèrits. Presentació de documentació Des del 04/03/2024 Fins al 15/03/2024. Tancat Tràmit : Elecció de places Des del 04/03/2024 Fins al 15/03/2024. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Procés d'estabilització concurs extraordinari de Fuster/fustera de l'Ib-Salut Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari

  Tràmit : Presentació de sol·licitud (2891065) Des del 21/12/2022 Fins al 23/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos Des del 22/02/2023 Fins al 28/02/2023. Tancat Tràmit : Presentació de mèrits Des del 17/03/2023 Fins al 30/03/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits Des del 18/12/2023 Fins al 21/12/2023. Tancat Tràmit : Llista definitiva de mèrits. Presentació de documentació Des del 04/03/2024 Fins al 15/03/2024. Tancat Tràmit : Elecció de places Des del 04/03/2024 Fins al 15/03/2024. Tancat

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Tramitació d'autoritzacions per a la posada en servei d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica, connectades a xarxa, a partir de fonts renovables, cogeneració o residus, de potència superior a 100 kW. Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic

  Tràmit : Sol·licitud d'autorització administrativa prèvia, i/o aprovació projecte d'execució, i/o declaració d'utilitat pública d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica Des del 03/06/2019 Obert Tràmit : Tramitacions per a instal·lacions renovables (una vegada iniciada l'admissió a tràmit i previ a l'autorització d'explotació definitiva) Des del 12/03/2024 Obert Tràmit : Tramitació d'autorització d'explotació definitiva per a instal·lacions renovables Des del 12/03/2024 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria procés d'estabilització concurs mèrits CFS capità marina mercant, Mallorca Servei de Selecció

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 19/09/2022 Fins al 17/10/2022. Tancat Tràmit : Llistes provisionals de persones admeses i excloses i termini d'al·legacions Des del 07/11/2022 Fins al 15/11/2022. Tancat Tràmit : Esmenes de les llistes provisionals de mèrits al·legats Des del 30/11/2022 Fins al 12/12/2022. Tancat Tràmit : Acreditació dels mèrits al·legats en la declaració responsable Des del 21/02/2023 Fins al 07/03/2023. Tancat Tràmit : Presentació d'esmenes als defectes formals que presenta la documentació acreditativa dels mèrits Des del 29/06/2023 Fins al 12/07/2023. Tancat Tràmit : Alegaciones a la lista provisional de méritos y vista del expediente Des del 01/12/2023 Fins al 13/12/2023. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment de elecció de llocs de feina i de la documentació acreditativa de compliments dels requisits Des del 28/02/2024 Fins al 08/03/2024. Tancat Tràmit : Nou requeriment a la persona aspirant de CFS de pilot de Marina Mercant per una correcció d'errades Des del 04/03/2024 Fins al 12/03/2024. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Transport del material esportiu entre les illes de la comunitat autònoma, a la Península, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius Direcció General d'Esports

  Tràmit : Sol·licitud Material Esportiu Des del 24/01/2020 Fins al 31/12/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions Des del 18/07/2023 Obert Tràmit : Aportació documentació requerida Des del 11/08/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts per a desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per assistir a proves esportives Servei d'Administració Esportiva

  Tràmit : Sol·licitud interilles Des del 08/06/2021 Fins al 30/07/2028. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats de projecció exterior de les arts escèniques de les Illes Balears per a l'any 2024 Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 01/03/2024 Fins al 16/09/2024. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria d'ajuts per donar suport a centres de creació artística establerts en el territori de les Illes Balears per a l'any 2024 Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 01/03/2024 Fins al 02/04/2024. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria d'ajuts per donar suport a projectes d'investigació d'humanitats i de la cultura vinculats amb les Illes Balears per a l'any 2024 Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 01/03/2024 Fins al 30/04/2024. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes de desplaçament per a l'alumnat universitari empadronat a l'illa de Mallorca que cursa estudis universitaris a la UE-27 durant el curs acadèmic 2023-2024 Direcció General d'Universitats i Ensenyaments Artístics Superiors

  Tràmit : Sol·licitud Des del 04/03/2024 Fins al 10/07/2024. Obert