Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

2037 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Subvencions, ajuts, beques i premis Inversions en Explotacions Agràries, 2024 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol.licitud d'ajuda Des del 11/01/2024 Fins al 11/03/2024. Tancat Tràmit : Esmena de la sol.licitud Des del 11/01/2024 Fins al 31/12/2027. Obert Tràmit : Presentació de la documentació Des del 11/01/2024 Fins al 31/12/2027. Obert Tràmit : Al.legacions en tràmit d'audiència Des del 11/01/2024 Fins al 31/12/2027. Obert Tràmit : Presentació de declaració d'acceptació de subvenció Des del 11/01/2024 Fins al 31/12/2027. Obert Tràmit : Desistiment de la sol.licitud o renúncia del dret Des del 11/01/2024 Fins al 31/12/2027. Obert

 • Processos selectius i de capacitació Procés d'estabilització concurs extraordinari de Tècnic/tècnica de gestió de sistemes i tecnologies de la informació de l'Ib-Salut Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari

  Tràmit : Presentació de sol·licitud (2891121) Des del 21/12/2022 Fins al 23/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos Des del 22/03/2023 Fins al 28/03/2023. Tancat Tràmit : Presentació de mèrits Des del 14/04/2023 Fins al 27/04/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits Des del 02/11/2023 Fins al 07/11/2023. Tancat Tràmit : Llista definitiva de mèrits. Presentació de documentació Des del 08/03/2024 Fins al 21/03/2024. Tancat Tràmit : Elecció de places Des del 08/03/2024 Fins al 21/03/2024. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de proves selectives al cos auxiliar tributari,pel torn lliure, per concurs oposició de l'ATIB a l'illa de Mallorca Servei de Selecció

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 28/12/2022 Fins al 26/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de persones admeses i excloses Des del 16/02/2023 Fins al 24/02/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits al·legats Des del 31/03/2023 Fins al 13/04/2023. Tancat Tràmit : Acreditació dels mèrits al·legats en la declaració responsable Des del 27/02/2024 Fins al 12/03/2024. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de proves selectives al cos auxiliar tributari,pel torn lliure, per concurs oposició de l'ATIB a l'illa de Menorca Servei de Selecció

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 28/12/2022 Fins al 26/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de persones admeses i excloses Des del 16/02/2023 Fins al 24/02/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits al·legats Des del 31/03/2023 Fins al 13/04/2023. Tancat Tràmit : Acreditació dels mèrits al·legats en la declaració responsable Des del 27/02/2024 Fins al 12/03/2024. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de proves selectives al cos tècnic d'inspecció i gestió tributària,per concurs oposició de l'ATIB a l'illa d'Eivissa Servei de Selecció

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 28/12/2022 Fins al 26/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de persones admeses i excloses Des del 16/02/2023 Fins al 24/02/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits al·legats Des del 31/03/2023 Fins al 13/04/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de notes i revisió d'exàmen de la fase d'oposició Des del 05/12/2023 Fins al 15/12/2023. Tancat Tràmit : Acreditació dels mèrits al·legats en la declaració responsable Des del 08/03/2024 Fins al 21/03/2024. Tancat

 • Reclamacions, Denúncies i Queixes Reclamació de responsabilitat patrimonial pel funcionament de l'Administració L'organ competent per materia

  Tràmit : Sol·licitud de reclamació Des del 05/11/2019 Obert Tràmit : Presentació de documentació Des del 16/08/2022 Obert Tràmit : Presentació d'al·legacions Des del 16/08/2022 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria beques i ajuts accions formatives SOIB CP i no CP 2022-2025 Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

  Tràmit : Sol·licitud Des del 30/09/2022 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de proves selectives al cos de Control, Inspecció i Administració Tributària,pel torn lliure, per concurs oposició de l'ATIB a l'illa de Mallorca Servei de Selecció

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 28/12/2022 Fins al 26/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de persones admeses i excloses Des del 16/02/2023 Fins al 24/02/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits al·legats Des del 31/03/2023 Fins al 13/04/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de notes i revisió d'exàmen de la fase d'oposició Des del 07/12/2023 Fins al 18/12/2023. Tancat Tràmit : Acreditació dels mèrits al·legats en la declaració responsable Des del 11/03/2024 Fins al 22/03/2024. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria d'ajuts de promoció de l'excel·lència acadèmica per a alumnes que hagin finalitzat els estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors durant el curs acadèmic 2022-2023 Direcció General d'Universitats i Ensenyaments Artístics Superiors

  Tràmit : Ajuts de promoció de l'excel·lència acadèmica per a alumnes que hagin finalitzat els estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors durant el curs acadèmic 2022-2023 Des del 04/03/2024 Fins al 03/04/2024. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvencions per donar suport a fires, festivals, trobades, jornades i premis del món de la cultura durant l'any 2023 Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

  Tràmit : Sol·licitud de la subvenció Des del 15/03/2023 Fins al 14/04/2023. Tancat Tràmit : Tràmit d'esmena de la sol·licitud Des del 11/07/2023 Obert Tràmit : Acceptació o renúncia a l'ajut Des del 06/12/2023 Fins al 31/03/2024. Tancat Tràmit : Presentació d'al·legacions Des del 07/12/2023 Fins al 14/12/2023. Tancat Tràmit : Justificació Des del 15/01/2024 Fins al 31/03/2024. Tancat Tràmit : Aportació de documentació (justificació) Des del 01/02/2024 Fins al 31/08/2024. Obert