Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

2037 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Acreditacions, Homologacions i Titulacions Acreditació de la competència digital docent per al nivell A1 per prova d'autoavaluació Servei de Formació Permanent del Professorat

  Tràmit : Sol·licitud d'acreditació Des del 13/03/2024 Obert

 • Servei Administratiu Comunicació venda directa de medicaments d'ús humà a professionals sanitaris per les oficines de farmàcia Servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris

 • Altres Inscripció a les proves lliures per obtenir el títol de graduat en ESO Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa

  Tràmit : Sol·licitud d'inscripció a les proves lliure per obtenir el títol d'ESO Des del 05/02/2024 Fins al 05/03/2024. Tancat Tràmit : Reclamació / Esmena a la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves lliures per obtenir el títol d'ESO Des del 11/03/2024 Fins al 14/03/2024. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria procés d'estabilització concurs mèrits del CAuxF, mecànica i conducció, Mallorca Servei de Selecció

  Tràmit : Presentació de sol.licituds Des del 19/09/2022 Fins al 17/10/2022. Tancat Tràmit : Llistes provisionals de persones admeses i excloses i termini d'al·legacions Des del 07/11/2022 Fins al 15/11/2022. Tancat Tràmit : Esmenes de les llistes provisionals de mèrits al·legats Des del 30/11/2022 Fins al 12/12/2022. Tancat Tràmit : Acreditació dels mèrits al·legats en la declaració responsable Des del 21/02/2023 Fins al 07/03/2023. Tancat Tràmit : Presentació d'esmenes als defectes formals que presenta la documentació acreditativa dels mèrits Des del 29/06/2023 Fins al 12/07/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits i vista de l'expedient Des del 18/12/2023 Fins al 28/12/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria d'ajuts per als mitjans de comunicació en llengua catalana per a l'any 2024 Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 01/03/2024 Fins al 03/04/2024. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvencions per a inversions en explotacions del sector dels fruits secs, 2024 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol.licitud d'ajuda Des del 13/03/2024 Fins al 31/05/2024. Obert Tràmit : Millora o modificació voluntària de la sol.licitud Des del 13/03/2024 Fins al 31/05/2024. Obert Tràmit : Esmena de la sol·licitud Des del 01/06/2024 Fins al 01/06/2031. Tancat Tràmit : Presentació de documentació Des del 13/03/2024 Fins al 13/03/2031. Obert Tràmit : Al·legacions en tràmit d'audiència Des del 01/06/2024 Fins al 01/06/2031. Tancat Tràmit : Presentació de declaració d'acceptació de subvenció Des del 01/06/2024 Fins al 01/06/2031. Tancat Tràmit : Desistiment de la sol·licitud Des del 13/03/2024 Fins al 13/03/2031. Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria per a la selecció d'un lloc de feina de l'Administració especial de la CAIB, del CFS, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, espe. informàtica, Mallorca, mitjana oferta SOIB (F0167009A-7) Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 06/03/2024 Fins al 12/03/2024. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional Des del 13/03/2024 Fins al 15/03/2024. Tancat

 • Comunicacions, informes i declaracions responsables Registre Integrat Industrial. Divisió A. Establiments i activitats industrials (UDIT-015) Direcció General d'Indústria i Polígons Industrials

  Tràmit : Declaració de dades d'establiments i activitats industrials. RII divisió A Des del 25/07/2019 Obert Tràmit : Tràmit d'esmena de deficiències Des del 11/08/2022 Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Sol·licitud d'autorització per iniciar o ampliar l'activitat com a agència de col·locació Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

  Tràmit : Presentació de Declaració Responsable Des del 03/10/2022 Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Autorització per obres i construccions a zona de domini públic hidràulic, zona de servitud, zona de policia, zona inundable o potencialment inundable Direcció General de Recursos Hídrics

  Tràmit : Sol·licitud Des del 30/11/2017 Obert