Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

2037 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria oposicions cossos docents 2024 Direcció General de Personal Docent i Centres Concertats

  Tràmit : Sol·licitud de participació Des del 05/04/2024 Fins al 18/04/2024. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Nova convocatòria d'ajudes de minimis per a la compra de mecanismes d'elevació de llits Direcció General de Turisme

  Tràmit : Sol·licitud Des del 29/12/2023 Fins al 30/06/2024. Obert Tràmit : Millora o modificació voluntària de la sol·licitud Des del 29/12/2023 Fins al 30/06/2024. Obert Tràmit : Esmena de la sol·licitud Des del 21/03/2024 Fins al 21/12/2030. Obert Tràmit : Al·legacions en tràmit d'audiència Des del 04/04/2024 Fins al 31/12/2025. Obert Tràmit : Aportació de la documentació requerida Des del 04/04/2024 Fins al 31/12/2025. Obert Tràmit : Justificació de la subvenció Des del 04/04/2024 Fins al 31/12/2025. Obert Tràmit : Desistiment de la sol·licitud o renúncia al dret Des del 05/02/2024 Fins al 31/03/2025. Obert Tràmit : Comunicació de la variació de les condicions o circumstàncies assenyalades en la sol·licitud i/o en la resolució de concessió Des del 04/04/2024 Fins al 31/12/2025. Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFS, esc d'enginyeria, esp. enginyeria de camins, canals i ports Ad. especial de la CAIB, Mallorca Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 15/01/2024 Fins al 02/02/2024. Tancat

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Abonament de la paga extraordinària d'antiguitat del personal docent dels centres privats concertats Departament de Centres Concertats

  Tràmit : Sol·licitud d'abonament de la paga extraordinària d'antiguitat Des del 03/11/2023 Obert Tràmit : Al·legacions a les llistes provisionals Des del 01/03/2024 Fins al 30/03/2024. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis FOTOPAR2024: subvencions CAIB per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica per a autoconsum dirigida a persones físiques 2024 (cofinançades amb fons FEDER) Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic

  Tràmit : Sol·licitud de la subvenció Des del 15/01/2024 Fins al 30/03/2024. Tancat Tràmit : Presentació documentació complementària i subsanació d'anomalies Des del 15/01/2024 Fins al 30/06/2025. Obert Tràmit : Justificació de la subvenció Des del 15/01/2024 Fins al 31/12/2024. Obert Tràmit : Consulta estat administratiu de l'expedient Des del 21/03/2024 Obert

 • Acreditacions, Homologacions i Titulacions Expedició d'un certificat de professionalitat / certificat professional o acreditacions parcials d'unitats de competència / certificat de competència Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

  Tràmit : Sol·licitud d'un Certificat de Professionalitat / Certificat Professional o Acreditacions Parcials Acumulables / Certificat de Competència Des del 19/07/2018 Obert

 • Reclamacions, Denúncies i Queixes Recurs potestatiu de reposició L'organ competent per materia

  Tràmit : Interposició recurs potestatiu de reposició Des del 28/10/2019 Obert Tràmit : Al·legacions al tràmit d'audiència Des del 02/11/2022 Obert

 • Ordenació administrativa Comunicació final de plantació de vinyet i sol·licitud d'inscripció al Registre Viticola Servei d'Agricultura

  Tràmit : Comunicació de final de plantació i sol·licitud d'inscripció al Registre Vitícola Des del 31/10/2018 Fins al 31/07/2030. Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Replantació de vinyet Servei d'Agricultura

  Tràmit : Sol·licitud Des del 01/02/2019 Fins al 31/07/2030. Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Arrabassada de vinyet Servei d'Agricultura

  Tràmit : Sol·licitud Des del 29/07/2017 Fins al 31/07/2030. Obert