Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

2096 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes de formació de professorat universitari (Ajudes FPU - CAIB 2024) Direcció General d'Universitats, Recerca i Ensenyaments Artístics Superiors

  Tràmit : Sol·licitud d'ajudes de formació de professorat universitari (FPU-CAIB 2024) Des del 22/01/2024 Fins al 21/02/2024. Tancat Tràmit : Acceptació o renúncia de l'ajuda. Des del 26/06/2024 Fins al 05/07/2024. Tancat Tràmit : Al·legacions a la Proposta de resolució Des del 26/06/2024 Fins al 05/07/2024. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Concurs de trasllats de personal sanitari Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari

  Tràmit : Sol·licitud de concurs de trasllats de personal sanitari Des del 13/12/2023 Fins al 27/05/2024. Tancat Tràmit : Esmena de la sol·licitud Des del 13/12/2023 Fins al 19/03/2024. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'admesos i exclosos. Des del 29/05/2024 Fins al 30/05/2024. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits i adjudicació de places Des del 04/03/2024 Fins al 04/04/2024. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de proves selectives al CFS esc. científica, esp. Biologia, pel torn de promoció interna vertical, Mallorca, de l'Administració de la CAIB Servei de Selecció

  Tràmit : Presentació sol·licituds. Des del 21/12/2022 Fins al 09/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de persones admeses i excloses Des del 08/03/2023 Fins al 21/03/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional i revisió d'exàmen Des del 29/11/2023 Fins al 01/12/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aprovats de la fase d'oposició Des del 03/01/2024 Fins al 05/01/2024. Tancat Tràmit : Al·legació dels mèrits en la fase de concurs Des del 11/01/2024 Fins al 20/01/2024. Tancat Tràmit : Llista provisional de mèrits Des del 24/04/2024 Fins al 26/04/2024. Tancat Tràmit : Al.legacions a la llista provisional de persones aspirants seleccionades del concurs oposició Des del 17/05/2024 Fins al 21/05/2024. Tancat Tràmit : Publicació de les llistes d'aspirants que han superat el procés selectiu, s'ofereixen els llocs de feina i s'atorga un termini per presentar documentació Des del 01/07/2024 Fins al 19/07/2024. Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de proves selectives al CAF esc. Infraestructures, esp. Ajudant facultatiu, pel torn de promoció interna, de l'Administració de la CAIB Servei de Selecció

  Tràmit : Presentació sol·licituds. Des del 21/12/2022 Fins al 09/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de persones admeses i excloses Des del 08/03/2023 Fins al 21/03/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional i revisió d'exàmen Des del 29/11/2023 Fins al 01/12/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aprovats de la fase d'oposició Des del 03/01/2024 Fins al 05/01/2024. Tancat Tràmit : Al·legació dels mèrits en la fase de concurs Des del 11/01/2024 Fins al 20/01/2024. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provissional de mèrits Des del 11/04/2024 Fins al 15/04/2024. Tancat Tràmit : Al.legacions a la llista provisional de persones aspirants seleccionades del concurs oposició Des del 17/05/2024 Fins al 21/05/2024. Tancat Tràmit : Presentació de documentació Des del 30/06/2024 Fins al 19/07/2024. Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria procés d'estabilització concurs mèrits cos auxiliar, Mallorca Servei de Selecció

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 19/09/2022 Fins al 17/10/2022. Tancat Tràmit : Llistes provisionals de persones admeses i excloses i termini d'al·legacions Des del 07/11/2022 Fins al 15/11/2022. Tancat Tràmit : Esmenes de les llistes provisionals de mèrits al·legats Des del 30/11/2022 Fins al 12/12/2022. Tancat Tràmit : Acreditació dels mèrits al·legats en la declaració responsable Des del 21/02/2023 Fins al 07/03/2023. Tancat Tràmit : Esmena al requeriment de mèrits amb defectes formals Des del 15/04/2023 Fins al 28/04/2023. Tancat Tràmit : Presentació d'al·legacions a la llista provisional amb les puntuacions obtingudes conclòs el procediment de revisió per part del Tribunal Des del 14/06/2023 Fins al 22/06/2023. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment de elecció de llocs de feina i de la documentació acreditativa de compliments dels requisits Des del 14/06/2023 Fins al 22/06/2023. Tancat Tràmit : Esmena al requeriment de mèrits amb defectes formals per nombre addicional d'aspirants. Des del 24/07/2023 Fins al 04/08/2023. Tancat Tràmit : Presentació d'al·legacions a la llista provisional ADDICIONAL de les puntuacions obtingudes conclòs el procediment de revisió per part del Tribunal Des del 24/08/2023 Fins al 01/09/2023. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment de elecció de llocs de feina i de la documentació acreditativa de compliments dels requisits Des del 24/08/2023 Fins al 01/09/2023. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment d'acreditació de mèrits per ampliació de l'Annex II Des del 12/01/2024 Fins al 25/01/2024. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional parcial rectificada de puntuacions Des del 20/02/2024 Fins al 28/02/2024. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional ADDICIONAL de l'Annex II Des del 20/02/2024 Fins al 28/02/2024. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment de elecció de llocs de feina i de la documentació acreditativa de compliments dels requisits Des del 20/02/2024 Fins al 28/02/2024. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional ADDICIONAL CORREGIDA i vista de l'expedient Des del 12/03/2024 Fins al 20/03/2024. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment per acreditar mèrits al·legats en la sol·licitud Des del 10/06/2024 Fins al 21/06/2024. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits revisats Des del 05/07/2024 Fins al 15/07/2024. Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Registre d'Establiments d'alimentació animal de les Illes Balears Servei de Producció Ramadera

  Tràmit : Sol·licitud d'inscripció, canvi de dades o baixa en el Registre d'Establiments en el sector de l'alimentació animal de les Illes Balears Des del 23/12/2022 Obert Tràmit : Esmena de la sol·licitud d'inscripció, canvi de dades o baixa al Registre d'Establiments d'alimentació animal de les Illes Balears Des del 04/07/2024 Obert Tràmit : Al·legacions en relació a la inscripció, canvi de dades o baixa al Registre d'Establiments d'alimentació animal de les Illes Balears Des del 04/07/2024 Obert Tràmit : Desistiment de la sol·licitud d'inscripció, canvi de dades o baixa al Registre d'Establiments d'alimentació animal de les Illes Balears Des del 04/07/2024 Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Autorització i registre d'establiments de productes reproductius Servei de Producció Ramadera

  Tràmit : Sol·licitud d'inscripció, baixa i/o canvi de dades al Registre d'Establiments i distribuïdors de productes reproductius Des del 06/02/2023 Obert Tràmit : Esmena de la sol·licitud d'inscripció, canvi de dades o baixa del Registre d'Establiments i distribuïdors de productes reproductius Des del 04/07/2024 Obert Tràmit : Al·legacions en relació a la inscripció, canvi de dades o baixa del Registre d'Establiments i distribuïdors de productes reproductius Des del 04/07/2024 Obert Tràmit : Desistiment de la sol·licitud d'inscripció, canvi de dades o baixa del Registre d'Establiments i distribuïdors de productes reproductius Des del 04/07/2024 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de proves selectives al CFT esc.Humanistica i ciéncies socials, esp. Tècnic en ocupació i mercat de treball, pel torn de promoció interna creuada, Mallorca, de l'Adm. de la CAIB Servei de Selecció

  Tràmit : Presentació sol·licituds. Des del 21/12/2022 Fins al 09/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de persones admeses i excloses Des del 08/03/2023 Fins al 21/03/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional i revisió d'exàmen Des del 29/11/2023 Fins al 01/12/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aprovats de la fase d'oposició Des del 03/01/2024 Fins al 05/01/2024. Tancat Tràmit : Al·legació dels mèrits en la fase de concurs Des del 11/01/2024 Fins al 20/01/2024. Tancat Tràmit : Al·legació dels mèrits en la fase de concurs Des del 11/01/2024 Fins al 20/01/2024. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provissional de mèrits Des del 11/04/2024 Fins al 15/04/2024. Tancat Tràmit : Al.legacions a la llista provisional de persones aspirants seleccionades del concurs oposició Des del 17/05/2024 Fins al 21/05/2024. Tancat Tràmit : Publicació de les llistes d'aspirants que han superat el procés selectiu, s'ofereixen els llocs de feina i s'atorga un termini per presentar documentació Des del 01/07/2024 Fins al 19/07/2024. Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de proves selectives al CFS esc. Prevenció de rics laborals esp. Prevenció riscs laborals, pel torn de promoció interna vertical Menorca, de l'Administració de la CAIB Servei de Selecció

  Tràmit : Presentació de sol·licituds. Des del 21/12/2022 Fins al 27/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de persones admeses i excloses Des del 08/03/2023 Fins al 21/03/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional i revisió d'exàmen Des del 29/11/2023 Fins al 01/12/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aprovats de la fase d'oposició Des del 03/01/2024 Fins al 05/01/2024. Tancat Tràmit : Al·legació dels mèrits en la fase de concurs Des del 11/01/2024 Fins al 20/01/2024. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits Des del 24/04/2024 Fins al 26/04/2024. Tancat Tràmit : Al.legacions a la llista provisional de persones aspirants seleccionades del concurs oposició Des del 17/05/2024 Fins al 21/05/2024. Tancat Tràmit : Publicació de les llistes d'aspirants que han superat el procés selectiu, s'ofereixen els llocs de feina i s'atorga un termini per presentar documentació Des del 01/07/2024 Fins al 19/07/2024. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats de projecció exterior de les arts escèniques de les Illes Balears per a l'any 2024 Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 01/03/2024 Fins al 16/09/2024. Obert Tràmit : Esmena de la sol·licitud Des del 24/05/2024 Fins al 06/06/2024. Tancat