Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

2081 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de proves selectives al CFT esc.Humanística i ciències socials, esp.Tècnic/a d'activitats turístiques,pel torn lliure,Mallorca, de l'Administració de la CAIB Servei de Selecció

  Tràmit : Presentació de sol·licituds. Des del 21/02/2024 Fins al 20/03/2024. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria de subvencions per donar suport a l'acceleració de les indústries culturals i creatives de les Illes Balears. (Next Generation) Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

  Tràmit : Sol·licitud Des del 13/07/2023 Fins al 30/07/2023. Tancat Tràmit : Presentació d'esmenes als requeriments Des del 27/09/2023 Fins al 10/10/2023. Tancat Tràmit : Al·legació a la proposta de Resolució Des del 27/11/2023 Fins al 12/12/2023. Tancat Tràmit : Acceptació o renuncia a la proposta de resolució Des del 27/11/2023 Fins al 12/12/2023. Tancat Tràmit : Justificació Des del 20/12/2023 Fins al 15/10/2024. Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de proves selectives al CFT esc.Humanística i ciències socials, esp.Logopèdia,pel torn lliure,Mallorca, de l'Administració de la CAIB Servei de Selecció

  Tràmit : Presentació de sol·licituds. Des del 21/02/2024 Fins al 20/03/2024. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de proves selectives al CFT esc.Humanística i ciències socials, esp.Subinspecció,pel torn lliure,Mallorca, de l'Administració de la CAIB Servei de Selecció

  Tràmit : Presentació de sol·licituds. Des del 21/02/2024 Fins al 20/03/2024. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvencions per a projectes de foment a la igualtat i de lluita contra la violència masclista de l'any 2023 Servei d'Administració i Gestió Pressupostària

  Tràmit : Sol·licitud de subvenció Des del 31/03/2023 Fins al 19/04/2023. Tancat Tràmit : JUSTIFICACIÓ Des del 20/12/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes a la cooperació entre agents per desenvolupar cadenes curtes de comercialització mitjançant accions de promoció per a l'any 2020 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Presentació de sol.licituds Des del 23/05/2020 Fins al 23/06/2020. Tancat Tràmit : Sol.licitud de pagament Des del 01/07/2021 Fins al 04/03/2024. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvencions per donar suport a la creació dels sectors de les arts escèniques, la música, la literatura, el còmic i la il·lustració, les arts visuals i l'audiovisual de les Illes Balears per a l'any 2023 Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 03/04/2023 Fins al 15/06/2023. Tancat Tràmit : Aportació de documentació Des del 20/06/2023 Fins al 12/01/2024. Tancat Tràmit : Presentació d'al·legacions Des del 08/01/2024 Fins al 12/01/2024. Tancat Tràmit : Acceptació de l'ajuda Des del 13/02/2024 Fins al 23/02/2024. Tancat Tràmit : Justificació - línia audiovisual Des del 12/02/2024 Fins al 10/11/2024. Obert Tràmit : Justificació - línies arts escèniques, música, literatura, còmic i il·lustració, arts visuals Des del 12/02/2024 Fins al 31/12/2024. Obert Tràmit : Renúncia a l'ajuda Des del 13/02/2024 Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Autorització de serveis de temporada del domini públic marítim-terrestre Direcció General de Costes i Litoral

  Tràmit : Sol·licitud Des del 06/11/2023 Obert Tràmit : Esmena de requeriments Des del 12/01/2024 Obert Tràmit : Aportació de documentació Des del 12/01/2024 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes per mantenir el sector làctic davant la crisi provocada per la guerra d'Ucraïna, 2023 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol.licitud d'ajuda i pagament Des del 24/05/2023 Fins al 14/06/2023. Tancat Tràmit : Presentació de documentació Des del 15/06/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Sol·licitut d'ajuts, mitjançant subvencions públiques, per impulsar l'economia social i circular, gestionar de manera sostenible els residus turístics i crear llocs de feina Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic

  Tràmit : Tramit de sol·licitut d'ajuts, mitjançant subvencions públiques, per impulsar l'economia social i circular, gestionar de manera sostenible els residus turístics i crear llocs de feina Des del 02/05/2021 Fins al 30/06/2021. Tancat Tràmit : Justificació de la subvenció Des del 13/06/2023 Fins al 15/10/2024. Obert

 • Altres Actuacions inspectores del Servei de Control i Qualitat Agroalimentària Servei de Control i Qualitat Agroalimentária

  Tràmit : Aportació de documentació a l'actuació inspectora Des del 19/06/2023 Obert Tràmit : Formulació d'al·legacions a l'actuació inspectora Des del 19/06/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria de subvencions per a persones autònomes amb llicencia temporal d'autotaxi amb un contracte de rènting d'un vehicle de turisme destinat al transport públic de viatgers Direcció General d'Empresa, Autònoms i Comerç

  Tràmit : Sol·licitud Des del 01/07/2023 Fins al 30/09/2023. Tancat

 • Altres Emissió d'informe d'etiquetatge Servei de Control i Qualitat Agroalimentária

  Tràmit : Sol·licitud d'informe d'etiquetatge Des del 21/06/2023 Obert

 • Altres Cens d'explotacions agrícoles, ramaderes i parcel·les forestals afectades per la borrasca Juliette Servei d'Agricultura

  Tràmit : Sol·licitud d'inscripció Des del 27/06/2023 Obert Tràmit : Al·legacions Des del 25/09/2023 Fins al 09/10/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria de subvencions per donar suport a projectes culturals per a l'any 2023 Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

  Tràmit : Sol·licitud Des del 12/05/2023 Fins al 02/06/2023. Tancat Tràmit : Presentació d'esmenes als requeriments Des del 26/06/2023 Fins al 31/07/2023. Tancat Tràmit : Al·legació Proposta de Resolució Des del 20/09/2023 Fins al 03/10/2023. Tancat Tràmit : Aceptació/Renúncia de la proposta de resolució de projectes culturals per a l'any 2023 Des del 20/09/2023 Fins al 03/10/2023. Tancat Tràmit : Justificació Des del 09/10/2023 Fins al 29/02/2024. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria de subvencions per donar suport a la promoció exterior de projectes audiovisuals per a l'any 2023 Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

  Tràmit : Sol·licitud Des del 12/05/2023 Fins al 02/06/2023. Tancat Tràmit : Presentació d'esmenes als requeriments Des del 27/06/2023 Fins al 31/07/2023. Tancat Tràmit : Al·legació a la proposta de Resolució Des del 27/09/2023 Fins al 11/10/2023. Tancat Tràmit : Aceptació/Renúncia de la proposta de resolució Des del 27/09/2023 Fins al 11/10/2023. Tancat Tràmit : Justificacio Des del 08/11/2023 Fins al 31/12/2023. Tancat

 • Infraccions i sancions Procediments sancionadors per infracció de la normativa d'ordenació del transport marítim de les Illes Balears Direcció General de Ports i Transport marítim

  Tràmit : Presentació d'al·legacions a l'expedient sancionador Des del 16/01/2020 Obert Tràmit : Al·legacions Des del 28/06/2023 Obert Tràmit : Resolució Des del 28/06/2023 Obert

 • Infraccions i sancions Procediments sancionadors per infracció de la normativa d'activitats marítimes, nàutiques i subaquàtiques Direcció General de Ports i Transport marítim

  Tràmit : Presentació d'al·legacions a expedient sancionador Des del 16/01/2020 Obert Tràmit : Al·legacions Des del 28/06/2023 Obert Tràmit : Resolució Des del 28/06/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Cancel·lacions, amortizacions parcials i liquidacions d'operacions financeres avalades per societats de garantia recíproca amb ajuts concedits als costs financers Servei de Política Financera i Assegurances

  Tràmit : Comunicació de cancel·lació anticipada, amortització parcial o liquidació al venciment Des del 28/06/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria d'ajuts per a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen projectes de garantia alimentària amb càrrec a l'IRPF i l'impost sobre societats, corresponent a l'any 2021, per a accions a realitzar durant el 2022 Direcció General d'Afers Socials

  Tràmit : Sol·licitud Des del 30/10/2021 Fins al 03/10/2022. Tancat Tràmit : Justificació Des del 25/01/2023 Fins al 15/05/2023. Tancat Tràmit : Aportació de documentació Des del 29/06/2023 Obert