Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

2096 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Autoritzaciones, llicències i concessions Autorització d'Hospitals Servei d'Avaluació, Acreditació i Inspecció

  Tràmit : Sol·licitud Des del 04/09/2019 Obert Tràmit : Esmena de deficiències Des del 24/07/2023 Obert Tràmit : Desestiment de la sol·licitud o renúncia del dret Des del 24/07/2023 Obert

 • Acreditacions, Homologacions i Titulacions Proves de llengua catalana de maig de 2023 Servei de Formació i Certificació de Coneixements de Català

  Tràmit : Tràmit d'inscripció Des del 23/03/2023 Fins al 05/04/2023. Tancat Tràmit : Esmena de la inscripció a les proves de llengua catalana de maig de 2023 Des del 25/04/2023 Fins al 02/05/2023. Tancat Tràmit : Sol·licitud de revisió de les proves Des del 27/07/2023 Fins al 28/07/2023. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Segona fase del procediment d'admissió a l'FP intensiva de grau superior (GS) per al curs 2023-2024 Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa

  Tràmit : Sol·licitud d'admissió (tràmit autenticat) Des del 01/09/2023 Fins al 07/09/2023. Tancat Tràmit : Sol·licitud d'admissió (tràmit sense autenticar) Des del 01/09/2023 Fins al 07/09/2023. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Segona fase del procediment d'admissió a l'FP intensiva de grau mitjà (GM) per al curs 2023-2024 Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa

  Tràmit : Sol·licitud d'admissió (tràmit autenticat) Des del 01/09/2023 Fins al 07/09/2023. Tancat Tràmit : Sol·licitud d'admissió (tràmit sense autenticar) Des del 01/09/2023 Fins al 07/09/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes per a la contractació d'assegurances agràries combinades a la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponents al 44è Pla d'assegurances agràries combinades Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Presentació de certificacions parcials Des del 31/07/2023 Fins al 31/12/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts per a l'adquisició d'immobilitzat material per a la practica d'esports adaptats en el marc del Pla de Recuperació,Transformació i Resiliència - finançat per la Unió Europea Direcció General d'Esports

  Tràmit : Sol·licitud Des del 27/01/2023 Fins al 28/02/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions Des del 16/05/2023 Fins al 29/05/2023. Tancat Tràmit : Aceptació/Renúnica Des del 16/05/2023 Fins al 22/05/2023. Tancat Tràmit : Compte justificatiu Des del 07/08/2023 Fins al 03/09/2023. Tancat

 • Acreditacions, Homologacions i Titulacions Acreditació d'infermers per a la indicació, l'ús i l'autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà Servei de Formació Sanitària

  Tràmit : Sol·licitud Des del 08/01/2024 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla Direcció General d'Esports

  Tràmit : Sol·licitud Des del 29/10/2019 Fins al 30/11/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions Des del 23/03/2023 Fins al 30/11/2023. Tancat Tràmit : Aportació documentació requerida Des del 11/08/2023 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatoria concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de FEA d'oftalmologia Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari

  Tràmit : Presentació de sol·licitud Des del 13/08/2023 Fins al 12/09/2023. Tancat Tràmit : Sol·licitut d'al·legacions a la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos Des del 18/09/2023 Fins al 26/09/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts per als serveis tècnics esportius de les seleccions autonòmiques de les federacions esportives d'esports col·lectius Direcció General d'Esports

  Tràmit : Sol·licitud Des del 15/03/2023 Fins al 14/04/2023. Tancat Tràmit : Acceptació/renúncia Des del 31/08/2023 Fins al 07/09/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts als serveis tècnics esportius dels programes de tecnificació de federacions esportives d'esports individuals. Direcció General d'Esports

  Tràmit : Sol·licitud Des del 15/03/2023 Fins al 14/04/2023. Tancat Tràmit : Acceptació/renúncia Des del 31/08/2023 Fins al 07/09/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts per als serveis tècnics esportius dels programes de seguiment d'esports individuals Direcció General d'Esports

  Tràmit : Sol·licitud Des del 15/03/2023 Fins al 14/04/2023. Tancat Tràmit : Acceptació/renúncia Des del 31/08/2023 Fins al 07/09/2023. Tancat

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Autorització per indicar l'anyada o varietat a vins sense DOP o IGP Servei de Control i Qualitat Agroalimentária

  Tràmit : Sol·licitud d'autoritzacio per indicar l'anyada o varietat a vins sense DOP o IGP Des del 14/09/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Premi Aina Moll Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

  Tràmit : Declaració responsable d'acceptació Des del 05/09/2023 Obert Tràmit : Acceptació o renúncia de l'ajut Des del 12/09/2023 Fins al 22/09/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes de minimis per a l'any 2023 per al control i l'erradicació de la febre Q Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol·licitud d'ajuda i pagament Des del 08/09/2023 Fins al 30/12/2023. Tancat Tràmit : Esmena de la sol·licitud Des del 08/09/2023 Obert Tràmit : Presentació de documentació Des del 08/09/2023 Obert Tràmit : Al·legacions en tràmit d'audiència Des del 08/09/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes per compensar els danys provocats als arts de pesca per les bales de palla dipositades a les pesqueres, 2023 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol.licitud d'ajuda i pagament Des del 12/09/2023 Fins al 15/12/2023. Tancat Tràmit : Esmena de la sol.licitud Des del 12/09/2023 Fins al 12/09/2024. Obert Tràmit : Millora o modificació voluntària de la sol.licitud Des del 12/09/2023 Fins al 12/09/2024. Obert Tràmit : Presentació de la documentació Des del 12/09/2023 Fins al 12/09/2024. Obert Tràmit : Al.legacions en tràmit d'audiència Des del 16/12/2023 Fins al 12/09/2024. Obert Tràmit : Desistiment de la sol.licitud o renúncia del dret Des del 12/09/2023 Fins al 12/09/2024. Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Autorització Instal·lació de Gestió de Residus Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic

  Tràmit : Sol·licitud d'autorització per instal·lacions de tractament de residus Des del 10/11/2023 Obert Tràmit : Esmena de deficiencies Des del 10/11/2023 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Procés d'estabilització concurs extraordinari de Metge/metgessa d'admissió i documentació clínica de l'Ib-Salut Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari

  Tràmit : Presentació de sol·licitud (2930152) Des del 21/12/2022 Fins al 23/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos Des del 12/04/2023 Fins al 18/04/2023. Tancat Tràmit : Presentació de mèrits Des del 10/05/2023 Fins al 23/05/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits Des del 21/09/2023 Fins al 26/09/2023. Tancat Tràmit : Llista definitiva de mèrits. Elecció de places Des del 15/11/2023 Fins al 28/11/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria pública de subvencions per donar suport a les sales d'exhibició cinematogràfica de les Illes Balears en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU) Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

  Tràmit : Sol·licitud Des del 15/09/2022 Fins al 06/10/2022. Tancat Tràmit : Presentació d'esmenes als requeriments Des del 20/12/2022 Fins al 20/01/2023. Tancat Tràmit : Justificació Des del 25/09/2023 Fins al 17/10/2023. Tancat Tràmit : Esmenes a la justificació Des del 26/10/2023 Fins al 20/11/2023. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria per a la realització d'estades formatives en empreses per part del professorat de formació professional (curs 2023-2024) - PRIMER PERÍODE Servei de Planificació i Participació

  Tràmit : Sol·licitud de participació Des del 27/09/2023 Fins al 13/10/2023. Tancat Tràmit : Formulació d'al·legacions amb motiu de la publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses Des del 24/10/2023 Fins al 26/10/2023. Tancat Tràmit : Lliurament de la memòria Des del 12/02/2024 Fins al 22/03/2024. Tancat