Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

2081 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Subvencions, ajuts, beques i premis Inversions en transformació i comercialització de productes agrícoles ecològics 2021 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Presentació de sol.licituds Des del 16/09/2021 Fins al 20/01/2022. Tancat Tràmit : Esmena de deficiències Des del 16/09/2021 Obert Tràmit : Sol·licitud de pagament Des del 29/09/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria per a la concessió de la Medalla al Mèrit de Protecció Civil de les Illes Balears per a l'any 2024 Servei de Planificació d'Emergències

  Tràmit : Presentació de candidatures a la Medalla Des del 01/10/2023 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Procés d'estabilització concurs extraordinari de Tècnic/tècnica superior en sistemes i tecnologies de la informació de l'Ib-Salut Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari

  Tràmit : Presentació de sol·licitud (2930161) Des del 24/03/2023 Fins al 24/04/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos Des del 05/05/2023 Fins al 25/05/2023. Tancat Tràmit : Presentació de mèrits Des del 07/06/2023 Fins al 20/06/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits Des del 03/10/2023 Fins al 06/10/2023. Tancat Tràmit : Llista definitiva de mèrits. Elecció de places Des del 21/11/2023 Fins al 04/12/2023. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria per a la selecció de varis llocs de feina de l'Administració Especial de la CAIB, del cos facultatiu tècnic, esc. de tecnologies de la informació i telecomunicacions, esp. informàtica, mitjançant oferta genèrica SOIB Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 09/10/2023 Fins al 16/10/2023. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació IV convocatòria 2023 d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa

  Tràmit : Sol·licitud d'inscripció Des del 05/10/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuda al sector apícola davant la crisi provocada per la guerra d'Ucraïna i altres factors climatològics, 2023 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol.licitud d'ajuda i pagament Des del 11/10/2023 Fins al 27/10/2023. Tancat Tràmit : Esmena de la sol.licitud Des del 11/10/2023 Fins al 27/10/2023. Tancat Tràmit : Millora o modificació voluntària de la sol.licitud Des del 11/10/2023 Fins al 27/10/2023. Tancat Tràmit : Presentació de la documentació Des del 11/10/2023 Fins al 27/10/2023. Tancat Tràmit : Al.legacions en tràmit d'audiència Des del 11/10/2023 Obert Tràmit : Desistiment de la sol.licitud o renúncia del dret Des del 11/10/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes al foment de la recria del bestiar boví lleter, 2023 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol.licitud d'ajuda i pagament Des del 11/10/2023 Fins al 31/01/2024. Tancat Tràmit : Esmena de la sol.licitud Des del 11/10/2023 Obert Tràmit : Millora o modificació voluntària de la sol.licitud Des del 11/10/2023 Obert Tràmit : Presentació de la documentació Des del 11/10/2023 Obert Tràmit : Al.legacions en tràmit d'audiència Des del 11/10/2023 Obert Tràmit : Desistiment de la sol.licitud o renúncia del dret Des del 11/10/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes de minimis per al foment del sector del trot, 2023 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol.licitud d'ajuda Des del 17/10/2023 Fins al 31/01/2024. Tancat Tràmit : Sol.licitud de pagament Des del 17/10/2023 Fins al 18/10/2028. Obert Tràmit : Esmena de la sol.licitud Des del 17/10/2023 Fins al 18/10/2028. Obert Tràmit : Millora o modificació voluntària de la sol.licitud Des del 17/10/2023 Fins al 18/10/2028. Obert Tràmit : Presentació de la documentació Des del 17/10/2023 Fins al 18/10/2028. Obert Tràmit : Al.legacions en tràmit d'audiència Des del 17/10/2023 Fins al 18/10/2028. Obert Tràmit : Desistiment de la sol.licitud o renúncia del dret Des del 17/10/2023 Fins al 18/10/2028. Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Autorització / renovació / modificació / baixa d'adscripció de nivell de formulació magistral d'oficina de farmàcia Servei d'Ordenació Farmacèutica

  Tràmit : Sol·licitud Des del 18/10/2021 Obert Tràmit : Esmena de la sol·licitud Des del 24/10/2023 Obert

 • Altres Numeració oficial de control de la DOP Mel d'Eivissa Servei de Control i Qualitat Agroalimentária

  Tràmit : Sol·licitud de numeració oficial de control de la DOP Mel d'Eivissa Des del 24/10/2023 Obert

 • Altres Numeració oficial de control de la IGP Oli d'Eivissa Servei de Control i Qualitat Agroalimentária

  Tràmit : Sol·licitud de numeració oficial de control de la IGP Oli d'Eivissa Des del 25/10/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria per presentar candidatures a la Medalla d'Or de la Comunitat Autònoma i al Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears 2024 Direcció General de Relacions Institucionals i de Relacions amb el Parlament

  Tràmit : Presentació de candidatures Des del 27/10/2023 Fins al 15/12/2023. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Actualització de la borsa de personal laboral no permanent de la categoria professional personal de neteja, al sector d'Eivissa Servei de Selecció

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 10/03/2023 Fins al 11/04/2023. Tancat Tràmit : Esmena de la sol.licitud Des del 26/05/2023 Fins al 09/06/2023. Tancat Tràmit : Presentació d'al·legacions a la baremació dels mèrits al·legats Des del 31/10/2023 Fins al 14/11/2023. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Actualització de la borsa de personal laboral no permanent de la categoria professional personal de neteja, al sector de Manacor Servei de Selecció

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 10/03/2023 Fins al 11/04/2023. Tancat Tràmit : Presentació d'al·legacions a la baremació dels mèrits al·legats Des del 31/10/2023 Fins al 14/11/2023. Tancat

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Autorització per a l'ocupació del domini públic marítim-terrestre per a la realització de determinades activitats Direcció General de Costes i Litoral

  Tràmit : Sol·licitud Des del 03/11/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes, per als anys 2023 a 2027, per a la reestructuració i la reconversió de vinyes corresponents a la Intervenció Sectorial del Vi (ISV 2024-2027), convocatòria del 2024 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol.licitud d'ajuda Des del 01/10/2023 Fins al 28/02/2024. Tancat Tràmit : Esmena de la sol.licitud Des del 01/10/2023 Fins al 28/02/2026. Obert Tràmit : Millora o modificació voluntària de la sol.licitud Des del 01/10/2023 Fins al 28/02/2026. Obert Tràmit : Presentació de la documentació Des del 01/10/2023 Fins al 28/02/2026. Obert Tràmit : Al.legacions en tràmit d'audiència Des del 01/10/2023 Fins al 28/02/2026. Obert Tràmit : Presentació de la documentació Des del 01/10/2023 Fins al 28/02/2026. Obert Tràmit : Desistiment de la sol.licitud o renúncia del dret Des del 01/10/2023 Fins al 28/02/2026. Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Autorització Operador - Gestor de tractament de Residus. Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic

  Tràmit : Sol·licitud d'autorització d'operador d'instal·lació de tractament de residus Des del 10/11/2023 Obert Tràmit : Esmena de deficiencies Des del 10/11/2023 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de selecció d'un lloc de feina de l'Administració especial CAIB, del cos auxiliar facultatiu, escala de mecànica i conducció, especialitat xòfer/a, mitjançant oferta genèrica del SOIB Servei de Provisió

  Tràmit : Presentació de sol·licitud Des del 07/11/2023 Fins al 13/11/2023. Tancat Tràmit : Presentació documentació Des del 24/11/2023 Fins al 01/12/2023. Tancat Tràmit : Al.legacions a la llista provisional d'exclosos Des del 28/11/2023 Fins al 30/11/2023. Tancat

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Concessió per a l'ocupació del domini públic marítim-terrestre Direcció General de Costes i Litoral

  Tràmit : Sol·licitud Des del 09/11/2023 Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Concessió transitòria per a l'ocupació del domini públic marítim-terrestre Direcció General de Costes i Litoral

  Tràmit : Sol·licitud Des del 14/11/2023 Obert