Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

2096 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFT, esc. humanística i de ciències socials, especialitat treball social. de l'Administració especial de la CAIB, Mallorca Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 23/02/2022 Fins al 09/03/2022. Tancat Tràmit : Llista provisional d'admesos i exclosos Des del 05/09/2022 Fins al 09/09/2022. Tancat Tràmit : Llista provisional d'admesos i exclosos Des del 05/09/2022 Fins al 09/09/2022. Tancat Tràmit : Llista definitiva admesos i exclosos Des del 21/10/2022 Fins al 21/11/2022. Tancat Tràmit : Presentació d'al.legacions Des del 08/05/2023 Fins al 12/05/2023. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFT, esc. científicotècnica, especialitat pilot de segona de marina mercant. de l'Administració especial de la CAIB, Mallorca Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 23/02/2022 Fins al 09/03/2022. Tancat Tràmit : Publicació llista provisional d'admesos i exclosos Des del 02/09/2022 Fins al 08/09/2022. Tancat Tràmit : Llista provisional baremació mèrits i relació de persones aspirants que han acreditat mèrits amb defectes formals Des del 13/01/2023 Fins al 19/01/2023. Tancat Tràmit : Presentació de documentació als efectes de resoldre els empats per a la constitució de la borsa Des del 10/02/2023 Fins al 16/02/2023. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFS, esc. d'arxius, museus, biblioteques i documentació, de l'Administració especial de la CAIB, Mallorca Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 23/02/2022 Fins al 09/03/2022. Tancat Tràmit : Al·legacions a llista provisional d'admesos i exclosos Des del 14/04/2023 Fins al 20/04/2023. Tancat Tràmit : Presentació d'al.legacions Des del 14/06/2023 Fins al 20/06/2023. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFT, esc. d'arxius, museus, biblioteques i documentació, Mallorca i Menorca Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 23/02/2022 Fins al 09/03/2022. Tancat Tràmit : Al·legacions llista provisional d'admesos i exclosos Des del 29/09/2022 Fins al 05/10/2022. Tancat Tràmit : Al·legacions al llistat provisional de baremació de mèrits Des del 20/03/2023 Fins al 24/03/2023. Tancat Tràmit : Presentació de documentació resoldre els empats Des del 11/04/2023 Fins al 17/04/2023. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFT, esc. enginyeria tècnica, especialitat enginyeria tècnica agrícola, de l'Administració especial de la CAIB, Mallorca Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 23/02/2022 Fins al 09/03/2022. Tancat Tràmit : Llista provisional d'admesos i exclosos Des del 02/09/2022 Fins al 08/09/2022. Tancat Tràmit : Llista definitiva admesos i exclosos Des del 24/01/2023 Fins al 31/12/2023. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFT, escala d'arquitectura tècnica, de l'Administració especial de la CAIB, Mallorca Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 23/02/2022 Fins al 09/03/2022. Tancat Tràmit : Llista provisional d'admesos i exclosos Des del 02/09/2022 Fins al 08/09/2022. Tancat Tràmit : LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS Des del 27/02/2023 Fins al 06/03/2023. Tancat Tràmit : PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ALS EFECTES DE RESOLDRE ELS EMPATS PER A LA CONSTITUCIÓ DE LA BORSA Des del 16/03/2023 Fins al 22/03/2023. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat,places vacants del cos ajudant facultatiu, escala professional infraestructures, de l'Administració especial de la CAIB, per a l'illa de Menorca Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 23/02/2022 Fins al 09/03/2022. Tancat Tràmit : Llista provisional d'admesos i exclosos Des del 13/01/2023 Fins al 19/01/2023. Tancat Tràmit : LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS Des del 22/03/2023 Fins al 28/03/2023. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFS, escala científica, especialitat ciències ambientals, de l'Administració especial de la CAIB, per a l'illa de Mallorca Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 23/02/2022 Fins al 09/03/2022. Tancat Tràmit : Llista provisional de persones admeses i excloses Des del 24/03/2023 Fins al 30/03/2023. Tancat Tràmit : Presentació d'al·legacions a la llista provisional de valoració de mèrits Des del 24/05/2023 Fins al 30/05/2023. Tancat Tràmit : Presentació de documentació als efectes de resoldre els empats per a la constitució de la borsa Des del 05/06/2023 Fins al 09/06/2023. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat,places vacants del cos facultatiu superior, escala científica, especialitat química, de l'Administració especial de la CAIB, Illa Mallorca Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 23/02/2022 Fins al 09/03/2022. Tancat Tràmit : Esmena defectes sol.licitud Des del 17/04/2023 Fins al 21/04/2023. Tancat Tràmit : Al legacions a la Llista provisional de valoració de mèrits i presentació de documentació requerida, si escau. Des del 19/06/2023 Fins al 23/06/2023. Tancat Tràmit : Presentació de documentació als efectes de resoldre els empats per a la constitució de la borsa Des del 30/06/2023 Fins al 06/07/2023. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFS, escala científica, especialitat geologia, de l'Administració especial de la Comunit de l'Administració especial de la CAIB, Mallorca Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 23/02/2022 Fins al 09/03/2022. Tancat Tràmit : Llista provisional d'admesos i exclosos Des del 14/10/2022 Fins al 20/10/2022. Tancat Tràmit : Llista definitiva admesos i exclosos Des del 11/11/2022 Fins al 10/12/2022. Tancat Tràmit : Presentació d'al·legacions a la llista provional de valoració de mèrits Des del 25/05/2023 Fins al 31/05/2023. Tancat Tràmit : Presentació de documentació als efectes de resoldre els empats per a la constitució de la borsa Des del 09/06/2023 Fins al 15/06/2023. Tancat