Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

2037 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria per formar part d'una borsa d'auxiliars de conversa de llengües estrangeres a les Illes Balears Direcció General de Planificació i Gestió Educatives

  Tràmit : Sol·licitud Des del 05/11/2023 Fins al 14/11/2023. Tancat Tràmit : Sol·licitud de reclamació dels aspirants exclosos a la borsa d'auxiliars de conversa Des del 30/11/2023 Fins al 15/12/2023. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Selecció d'un lloc de feina de l'Administració general de la CAIB, del cos facultatiu superior, escala d'arquitectura, a l'illa d'Eivissa i Formentera, mitjançant oferta genèrica del SOIB Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 04/12/2023 Fins al 12/12/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvencions per a Inversions en la transformació i comercialització de productes agrícoles ecològics, 2022 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol.licitud d'ajuda Des del 07/12/2022 Fins al 30/12/2022. Tancat Tràmit : Esmena de la sol.licitud Des del 07/12/2022 Obert Tràmit : Millora o modificació voluntària de la sol.licitud Des del 07/12/2022 Obert Tràmit : Presentació de la documentació Des del 07/12/2022 Obert Tràmit : Al.legacions en tràmit d'audiència Des del 07/12/2022 Obert Tràmit : Desistiment de la sol.licitud o renúncia del dret Des del 07/12/2022 Obert Tràmit : Sol·licitud de pagament Des del 30/11/2023 Fins al 31/12/2025. Obert

 • Processos selectius i de capacitació Proves selectives del procés unificat per cobrir determinades places de la categoria de policia dels municipis de Mallorca 2023 Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

  Tràmit : Sol·licitud Des del 21/06/2023 Fins al 20/07/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions llista provisional persones admeses i excloses Des del 28/07/2023 Fins al 03/08/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a les llistes provisionals d'aprovats del primer exercici Des del 06/09/2023 Fins al 08/09/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a les llistes provisionals d'aprovats del segon exercici Des del 22/09/2023 Fins al 26/09/2023. Tancat Tràmit : Comunicació de l'ordre de preferència de les places oferides pels distints ajuntaments segons l'illa d'opció Des del 18/10/2023 Fins al 24/10/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a les llistes provisionals 3er exercici Des del 01/12/2023 Fins al 05/12/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions persones presentades al tràmit d'audiència Des del 22/12/2023 Fins al 23/12/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'adjudicació de places Des del 12/01/2024 Fins al 16/01/2024. Tancat Tràmit : Requeriment documentació Des del 12/01/2024 Fins al 16/01/2024. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Proves selectives del procés unificat per cobrir determinades places de la categoria de policia dels municipis de Menorca 2023 Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

  Tràmit : Sol·licitud Des del 21/06/2023 Fins al 20/07/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions llista provisional persones admeses i excloses Des del 28/07/2023 Fins al 03/08/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a les llistes provisionals d'aprovats del primer exercici Des del 06/09/2023 Fins al 08/09/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a les llistes provisionals d'aprovats del segon exercici Des del 22/09/2023 Fins al 26/09/2023. Tancat Tràmit : Comunicació de l'ordre de preferència de les places oferides pels distints ajuntaments segons l'illa d'opció Des del 18/10/2023 Fins al 24/10/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a les llistes provisionals 3er exercici Des del 01/12/2023 Fins al 05/12/2023. Tancat Tràmit : Al·legaciones persones presentades al tràmit d'audiència Des del 22/12/2023 Fins al 25/12/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'adjudicació de places Des del 12/01/2024 Fins al 16/01/2024. Tancat Tràmit : Requeriment documentació Des del 12/01/2024 Fins al 16/01/2024. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvencions per a inversions en explotacions del sector dels fruits secs, 2021 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Presentació de sol.licituds Des del 28/10/2021 Fins al 30/12/2021. Tancat Tràmit : Sol·licitud de pagament Des del 05/12/2023 Fins al 01/12/2025. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria d'ajuts per a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen programes de garantia alimentària amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7 % IRPF Servei de Serveis Socials

  Tràmit : Sol·licitud Des del 29/09/2023 Fins al 13/10/2023. Tancat Tràmit : Esmena de la Sol·licitud Des del 16/10/2023 Fins al 14/11/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions Des del 24/11/2023 Fins al 11/12/2023. Tancat Tràmit : Acceptació o renúncia Des del 15/12/2023 Fins al 19/12/2023. Tancat Tràmit : Justificació Des del 01/01/2024 Fins al 15/05/2024. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria de subvencions per donar suport a projectes. d'inversió en infraestructures escèniques i musicals de les IB en el marc del Pla de Recuperació, Transf. i Resiliència (finançat per la UE) Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

  Tràmit : Sol·licitud Des del 21/01/2023 Fins al 28/02/2023. Tancat Tràmit : Presentació d'esmenes als requeriments Des del 25/04/2023 Fins al 22/05/2023. Tancat Tràmit : Justificació Des del 25/09/2023 Fins al 10/12/2023. Tancat Tràmit : Esmenes al requeriment de justificació Des del 12/12/2023 Fins al 27/12/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes a la paralització temporal de l'activitat pesquera, 2023 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol·licitud d'ajuda Des del 15/12/2023 Fins al 31/01/2024. Tancat Tràmit : Esmena de la sol.licitud Des del 15/12/2023 Fins al 30/01/2026. Obert Tràmit : Millora o modificació voluntària de la sol.licitud Des del 15/12/2023 Fins al 30/01/2026. Obert Tràmit : Presentació de la documentació Des del 15/12/2023 Fins al 30/01/2026. Obert Tràmit : Al.legacions en tràmit d'audiència Des del 15/12/2023 Fins al 30/01/2026. Obert Tràmit : Desistiment de la sol.licitud o renúncia del dret Des del 15/12/2023 Fins al 30/01/2026. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Beques del Programa de Formació en Acció Exterior i Unió Europea Direcció General de Relacions Institucionals i de Relacions amb el Parlament

  Tràmit : Presentació de sol.licitud de beca Des del 23/10/2023 Fins al 13/11/2023. Tancat Tràmit : Esmena de la sol·licitud del procediment de concessió de beques en Acció Exterior i Unió Europea 2024 Des del 24/11/2023 Fins al 11/12/2023. Tancat Tràmit : Presentació d'al·legacions a la puntuació provisional de mèrits Des del 13/12/2023 Fins al 15/12/2023. Tancat