Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

2096 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Servei Administratiu Esmena de sol·licituds d'iniciació (UDIT-333) Direcció General d'Indústria i Polígons Industrials

 • Servei Administratiu Certificat d'insuficiència de candidats/demandants Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

 • Servei Administratiu Autorització notificació telemàtica en procediments del Servei de Seguretat Alimentària de la Conselleria de Salut i Consum Conselleria de Salut

 • Servei Administratiu Presentació de la revisió periòdica de les activitats itinerants Servei d'Activitats Classificades

 • Servei Administratiu Declaració d'informació estadística i comptable (DEC) Servei de Política Financera i Assegurances

 • Servei Administratiu Aplicació reserves en línia de refugis Institut Balear de la Natura (IBANAT)

 • Servei Administratiu Certificat de títol no universitari Negociat de títols i legalitzacions

 • Servei Administratiu Equivalència Certificat d'Escolaritat amb el títol de Graduat Escolar a efectes laborals Negociat de títols i legalitzacions

 • Servei Administratiu Equivalència amb els títols de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i Batxiller Negociat de títols i legalitzacions

 • Servei Administratiu Sol·licitud de relació de garanties dipositades per NIF Servei de Dipositaria

 • Servei Administratiu Sol·licitud del certificat acreditatiu dels pagaments de la Tresoreria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Servei de Gestió Financera

 • Servei Administratiu Comunicació de modificació de dades no tècniques de les inscripcions de les activitats itinerants Servei d'Activitats Classificades

 • Servei Administratiu Comunicació de treballadora gestant, en situació de part recent o alletament natural Direcció General de Personal Docent i Centres Concertats

 • Servei Administratiu Consentiment per a la vigilància de la salut Direcció General de Personal Docent i Centres Concertats

 • Servei Administratiu Emissió de certificats del personal inscrit al registre central de personal del sector públic instrumental de la CAIB Servei de Coordinació del Personal del Sector Públic Instrumental

 • Servei Administratiu Sol·licitud de certificat d'activitats formatives de formació permanent del professorat Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa

 • Servei Administratiu Sol·licitud de certificat de capacitació per a l'ensenyament en llengua catalana Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa

 • Servei Administratiu Presentació de documentació Activitats Potencialment Contaminadores de l'Atmosfera (APCA) Secció d'Atmosfera

 • Servei Administratiu Consulta telemàtica de l'estat administratiu expedients subvenció Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic

 • Processos selectius i de capacitació IV convocatòria 2021 d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa

  Tràmit : Sol·licitud d'inscripció Des del 07/06/2021 Obert