Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

2096 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria de subvencions per al suport als recursos tècnics de les organitzacions no governamentals de desenvolupament (ONGD) de les Illes Balears per a l'any 2023 Direcció General de Cooperació i Immigració

  Tràmit : Sol·licitud Des del 26/05/2023 Fins al 22/06/2023. Tancat Tràmit : Aportació de documentació Des del 26/05/2023 Obert Tràmit : Justificació del projecte Des del 03/04/2024 Obert

 • Comunicacions, informes i declaracions responsables Declaració responsable d'actuacions silvícoles o d'aprofitament forestal incloses en instruments de gestió forestal sostenible aprovats Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl

  Tràmit : Declaració responsable d'actuacions silvícoles o d'aprofitament forestal incloses en instruments de gestió forestal sostenible aprovats (IGFS) Des del 26/03/2024 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Procés d'estabilització concurs oposició de FEA d'oncologia radioteràpica de l'Ib-Salut Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari

  Tràmit : Presentació de sol·licitud (2891551) Des del 21/12/2022 Fins al 23/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos Des del 12/04/2023 Fins al 18/04/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de qualificacions Des del 14/07/2023 Fins al 20/07/2023. Tancat Tràmit : Presentació de mèrits Des del 19/09/2023 Fins al 02/10/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits Des del 20/02/2024 Fins al 23/02/2024. Tancat Tràmit : Llista definitiva de mèrits. Presentació de documentació Des del 02/04/2024 Fins al 15/04/2024. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Procés d'estabilització concurs oposició de FEA d'immunologia de l'Ib-Salut Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari

  Tràmit : Presentació de sol·licitud (2891902) Des del 21/12/2022 Fins al 23/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos Des del 30/03/2023 Fins al 05/04/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de qualificacions Des del 22/05/2023 Fins al 26/05/2023. Tancat Tràmit : Presentació de mèrits Des del 11/07/2023 Fins al 24/07/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits Des del 13/02/2024 Fins al 16/02/2024. Tancat Tràmit : Llista definitiva de mèrits. Presentació de documentació Des del 02/04/2024 Fins al 15/04/2024. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Procés d'estabilització concurs oposició de FEA de cirurgia cardiovascular de l'Ib-Salut Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari

  Tràmit : Presentació de sol·licitud (2891491) Des del 21/12/2022 Fins al 23/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos Des del 12/04/2023 Fins al 18/04/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de qualificacions Des del 13/07/2023 Fins al 19/07/2023. Tancat Tràmit : Presentació de mèrits Des del 02/10/2023 Fins al 16/10/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits Des del 07/02/2024 Fins al 12/02/2024. Tancat Tràmit : Llista definitiva de mèrits. Presentació de documentació Des del 02/04/2024 Fins al 15/04/2024. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Procés d'estabilització concurs oposició d'Òptic/òptica optometrista de l'Ib-Salut Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari

  Tràmit : Presentació de sol·licitud (2891554) Des del 21/12/2022 Fins al 23/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos Des del 22/03/2023 Fins al 28/03/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de qualificacions Des del 15/06/2023 Fins al 21/06/2023. Tancat Tràmit : Presentació de mèrits Des del 11/09/2023 Fins al 22/09/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits Des del 19/02/2024 Fins al 22/02/2024. Tancat Tràmit : Llista definitiva de mèrits. Presentació de documentació Des del 02/04/2024 Fins al 15/04/2024. Tancat Tràmit : Elecció de places Des del 04/04/2024 Fins al 17/04/2024. Tancat

 • Reclamacions, Denúncies i Queixes Reclamacions i denúncies de consum Servei d'Atenció al Consumidor

  Tràmit : Presentació reclamació o denúncia Des del 24/07/2017 Obert Tràmit : Al·legacions consumidor o empresa durant la tramitació d'un expedient Des del 17/08/2023 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria oposicions cossos docents 2024 Direcció General de Personal Docent i Centres Concertats

  Tràmit : Sol·licitud de participació Des del 05/04/2024 Fins al 18/04/2024. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFS, esc d'enginyeria, esp. enginyeria de camins, canals i ports Ad. especial de la CAIB, Mallorca Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 15/01/2024 Fins al 02/02/2024. Tancat

 • Ordenació administrativa Comunicació final de plantació de vinyet i sol·licitud d'inscripció al Registre Viticola Servei d'Agricultura

  Tràmit : Comunicació de final de plantació i sol·licitud d'inscripció al Registre Vitícola Des del 31/10/2018 Fins al 31/07/2030. Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Replantació de vinyet Servei d'Agricultura

  Tràmit : Sol·licitud Des del 01/02/2019 Fins al 31/07/2030. Obert

 • Acreditacions, Homologacions i Titulacions Piscines: Homologació de la formació del personal socorrista i de manteniment de piscines dels establiments d'allotjaments turístics i les d'ús col·lectiu en general. Servei de Salut Ambiental

  Tràmit : Sol·licitud d'homologació de la formació Des del 08/05/2018 Obert Tràmit : Adjuntar nova documentació (NOMÉS PER EXPEDIENTS JA INICIATS) Des del 29/08/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes complementàries de mobilitat (programes Erasmus+,SICUE o Euroregió) per a estudiants universitaris de les Illes Balears per al curs acadèmic 2023-2024 Direcció General d'Universitats, Recerca i Ensenyaments Artístics Superiors

  Tràmit : Sol·licitud Des del 07/04/2024 Fins al 24/07/2024. Obert

 • Processos selectius i de capacitació Procés d'estabilització concurs oposició de FEA de medicina intensiva de l'Ib-Salut Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari

  Tràmit : Presentació de sol·licitud (2891527) Des del 21/12/2022 Fins al 23/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos Des del 12/04/2023 Fins al 18/04/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de qualificacions Des del 13/07/2023 Fins al 19/07/2023. Tancat Tràmit : Presentació de mèrits Des del 02/10/2023 Fins al 16/10/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits Des del 09/02/2024 Fins al 14/02/2024. Tancat Tràmit : Llista definitiva de mèrits. Presentació de documentació Des del 10/04/2024 Fins al 23/04/2024. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts de xecs de consultoria per a la competitivitat industrial de les Illes Balears 2024 Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

  Tràmit : Sol·licitud de l'ajut Des del 22/03/2024 Fins al 22/04/2024. Tancat Tràmit : Esmena de la sol·licitud Des del 20/03/2024 Obert Tràmit : Millora o modificació voluntària de la sol·licitud de l'ajut o de pagament Des del 20/03/2024 Obert Tràmit : Sol·licitud d'autorització d'una modificació Des del 20/03/2024 Obert Tràmit : Al·legacions a la proposta de resolució provisional Des del 20/03/2024 Obert Tràmit : Sol·licitud de pagament i justificació de l'ajut Des del 01/04/2024 Obert Tràmit : Desistiment de la sol·licitud Des del 20/03/2024 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Accés a Centre d'acolliment temporal de persones refugiades afectades pel conflicte d'Ucraïna (Hostal Sorrento) Direcció General de Cooperació i Immigració

  Tràmit : Sol·licitud Des del 10/11/2022 Fins al 31/01/2023. Tancat

 • Comunicacions, informes i declaracions responsables Informe d'esforç d'integració Direcció General de Cooperació i Immigració

  Tràmit : Sol·licitud Des del 12/07/2019 Obert

 • Altres Inscripció en els Registres Insulars Agraris de les Illes Balears Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Declaració responsable de Inscripció o de Modificació al registre d'explotacions agràries Des del 08/01/2024 Obert Tràmit : Sol·licitud de classificació Des del 08/01/2024 Obert Tràmit : Presentació de documentació Des del 01/09/2022 Obert Tràmit : Baixa de la Inscripció al registre d'explotacions agràries Des del 08/03/2024 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria de subvencions per al foment de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial (NextGenerationEU) Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic

  Tràmit : Sol·licitud de subvenció Des del 20/09/2021 Fins al 31/12/2023. Tancat Tràmit : Presentació documentació complementària i subsanació d'anomalies Des del 18/03/2024 Obert Tràmit : Justificació de l'activitat Des del 18/03/2024 Obert Tràmit : Consulta estat administratiu de l'expedient Des del 25/03/2024 Obert

 • Altres Procés d'adscripció d'EP, ESO i Ed. Especial 2024-2025 Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions

  Tràmit : Sol·licitud d'adscripció d'EP, ESO i Ed. Especial 2024-2025. Tràmit Autenticat Des del 22/04/2024 Fins al 24/04/2024. Tancat Tràmit : Sol·licitud d'adscripció d'EP, ESO i Ed. Especial 2024-2025. Tràmit anònim Des del 22/04/2024 Fins al 24/04/2024. Tancat