Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

2081 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFS, esc d'enginyeria, esp. enginyeria de camins, canals i ports Ad. especial de la CAIB, Mallorca Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 15/01/2024 Fins al 02/02/2024. Tancat

 • Reclamacions, Denúncies i Queixes Recurs potestatiu de reposició L'organ competent per materia

  Tràmit : Interposició recurs potestatiu de reposició Des del 28/10/2019 Obert Tràmit : Al·legacions al tràmit d'audiència Des del 02/11/2022 Obert

 • Ordenació administrativa Comunicació final de plantació de vinyet i sol·licitud d'inscripció al Registre Viticola Servei d'Agricultura

  Tràmit : Comunicació de final de plantació i sol·licitud d'inscripció al Registre Vitícola Des del 31/10/2018 Fins al 31/07/2030. Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Replantació de vinyet Servei d'Agricultura

  Tràmit : Sol·licitud Des del 01/02/2019 Fins al 31/07/2030. Obert

 • Acreditacions, Homologacions i Titulacions Piscines: Homologació de la formació del personal socorrista i de manteniment de piscines dels establiments d'allotjaments turístics i les d'ús col·lectiu en general. Servei de Salut Ambiental

  Tràmit : Sol·licitud d'homologació de la formació Des del 08/05/2018 Obert Tràmit : Adjuntar nova documentació (NOMÉS PER EXPEDIENTS JA INICIATS) Des del 29/08/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes complementàries de mobilitat (programes Erasmus+,SICUE o Euroregió) per a estudiants universitaris de les Illes Balears per al curs acadèmic 2023-2024 Direcció General d'Universitats, Recerca i Ensenyaments Artístics Superiors

  Tràmit : Sol·licitud Des del 07/04/2024 Fins al 24/07/2024. Obert

 • Processos selectius i de capacitació Procés d'estabilització concurs oposició de FEA de medicina intensiva de l'Ib-Salut Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari

  Tràmit : Presentació de sol·licitud (2891527) Des del 21/12/2022 Fins al 23/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos Des del 12/04/2023 Fins al 18/04/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de qualificacions Des del 13/07/2023 Fins al 19/07/2023. Tancat Tràmit : Presentació de mèrits Des del 02/10/2023 Fins al 16/10/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits Des del 09/02/2024 Fins al 14/02/2024. Tancat Tràmit : Llista definitiva de mèrits. Presentació de documentació Des del 10/04/2024 Fins al 23/04/2024. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts de xecs de consultoria per a la competitivitat industrial de les Illes Balears 2024 Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

  Tràmit : Sol·licitud de l'ajut Des del 22/03/2024 Fins al 22/04/2024. Tancat Tràmit : Esmena de la sol·licitud Des del 20/03/2024 Obert Tràmit : Millora o modificació voluntària de la sol·licitud de l'ajut o de pagament Des del 20/03/2024 Obert Tràmit : Sol·licitud d'autorització d'una modificació Des del 20/03/2024 Obert Tràmit : Al·legacions a la proposta de resolució provisional Des del 20/03/2024 Obert Tràmit : Sol·licitud de pagament i justificació de l'ajut Des del 01/04/2024 Obert Tràmit : Desistiment de la sol·licitud Des del 20/03/2024 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Accés a Centre d'acolliment temporal de persones refugiades afectades pel conflicte d'Ucraïna (Hostal Sorrento) Direcció General de Cooperació i Immigració

  Tràmit : Sol·licitud Des del 10/11/2022 Fins al 31/01/2023. Tancat

 • Comunicacions, informes i declaracions responsables Informe d'esforç d'integració Direcció General de Cooperació i Immigració

  Tràmit : Sol·licitud Des del 12/07/2019 Obert

 • Altres Inscripció en els Registres Insulars Agraris de les Illes Balears Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Declaració responsable de Inscripció o de Modificació al registre d'explotacions agràries Des del 08/01/2024 Obert Tràmit : Sol·licitud de classificació Des del 08/01/2024 Obert Tràmit : Presentació de documentació Des del 01/09/2022 Obert Tràmit : Baixa de la Inscripció al registre d'explotacions agràries Des del 08/03/2024 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria de subvencions per al foment de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial (NextGenerationEU) Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic

  Tràmit : Sol·licitud de subvenció Des del 20/09/2021 Fins al 31/12/2023. Tancat Tràmit : Presentació documentació complementària i subsanació d'anomalies Des del 18/03/2024 Obert Tràmit : Justificació de l'activitat Des del 18/03/2024 Obert Tràmit : Consulta estat administratiu de l'expedient Des del 25/03/2024 Obert

 • Altres Procés d'adscripció d'EP, ESO i Ed. Especial 2024-2025 Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions

  Tràmit : Sol·licitud d'adscripció d'EP, ESO i Ed. Especial 2024-2025. Tràmit Autenticat Des del 22/04/2024 Fins al 24/04/2024. Tancat Tràmit : Sol·licitud d'adscripció d'EP, ESO i Ed. Especial 2024-2025. Tràmit anònim Des del 22/04/2024 Fins al 24/04/2024. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Prestacions econòmiques d'emergència per a la cobertura de necessitats bàsiques de les persones sol·licitants de protecció internacional i persones menors d'edat desplaçades temporalment d'Ucraïna Direcció General de Cooperació i Immigració

  Tràmit : Sol·licitud Des del 23/06/2022 Fins al 31/12/2023. Tancat Tràmit : Esmena de la sol·licitud Des del 27/06/2022 Fins al 31/12/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la resolució d'inici de reintegrament Des del 17/01/2024 Obert

 • Altres Casal d’Associacions d’Immigrants i ONGD: Sol·licitud d’alta com a entitat usuària Direcció General de Cooperació i Immigració

  Tràmit : Sol·licitud d'alta com a entitat usuària del Casal d'immigrants i ONGD Des del 27/05/2021 Obert

 • Altres Procés d'admissió 0-3 anys curs 2024-2025 Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions

  Tràmit : Sol·licitud admissió 1r cicle EI. Tràmit autenticat Des del 15/04/2024 Fins al 30/04/2024. Tancat Tràmit : Sol·licitud admissió 1r cicle EI. Tràmit anònim Des del 15/04/2024 Fins al 30/04/2024. Tancat

 • Altres Procés d'adscripció de Batxillerat 2024-2025 Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions

  Tràmit : Sol·licitud d'adscripció Batxillerat 2024-2025. Tràmit Autenticat Des del 22/04/2024 Fins al 24/04/2024. Tancat Tràmit : Sol·licitud d'adscripció Batxillerat 2024-2025. Tràmit anònim Des del 22/04/2024 Fins al 24/04/2024. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatoria de subvencions per al foment d'instal·lacions d'autoconsum per a particulars, administracions públiques i tercer sector (NextGenerationEU) Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic

  Tràmit : Sol·licitud de l'ajuda Des del 20/09/2021 Fins al 31/12/2023. Tancat Tràmit : Presentació documentació complementària i subsanació d'anomalies Des del 20/09/2021 Obert Tràmit : Justificació de l'activitat Des del 02/10/2023 Obert Tràmit : Consulta estat administratiu de l'expedient Des del 25/03/2024 Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Activitat de lloguer de vehicles amb conductor (VTC) Servei d'Ordenació del Transport

  Tràmit : Autorització de lloguer de vehicles amb conductor Des del 30/07/2019 Obert Tràmit : Visat de les autoritzacions de lloguer amb conductor Des del 27/08/2019 Obert Tràmit : Rehabilitació de les autoritzacions Des del 27/08/2019 Obert Tràmit : Transmissió de les autoritzacions Des del 27/08/2019 Obert Tràmit : Substitució de vehícles Des del 27/08/2019 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts per al desenvolupament d'itineraris d'atenció social i cobertura de necessitats bàsiques dirigits a l'abandonament de la prostitució i de la venda ambulant no autoritzada Direcció General de Cooperació i Immigració

  Tràmit : Sol.licitud Des del 18/11/2022 Fins al 01/12/2022. Tancat Tràmit : Aportació de documentació Des del 02/12/2022 Fins al 31/01/2025. Obert Tràmit : Acceptació o renúncia Des del 12/12/2022 Fins al 13/12/2022. Tancat Tràmit : Justificació dels ajuts Des del 10/05/2024 Obert