Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

2081 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Subvencions, ajuts, beques i premis Pensió No Contributiva de Jubilació (PNC) Servei de Revisió i Pagament de Nòmines de Prestacions Socials de carácter econòmic

  Tràmit : Sol·licitud Des del 01/01/2023 Obert Tràmit : Presentació de documentació Des del 22/03/2024 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de proves selectives al cos administratiu, pel torn de promoció interna vertical, de l'Administració de la CAIB a l'illa de Menorca Servei de Selecció

  Tràmit : Presentació de sol·licituds. Des del 21/12/2022 Fins al 09/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de persones admeses i excloses Des del 08/03/2023 Fins al 21/03/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional i revisió d'exàmen Des del 29/11/2023 Fins al 01/12/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aprovats de la fase d'oposició Des del 03/01/2024 Fins al 05/01/2024. Tancat Tràmit : Al·legació dels mèrits en la fase de concurs Des del 10/01/2024 Fins al 19/01/2024. Tancat Tràmit : Al.legacions a la llista provisional mèrits fase concurs Des del 25/04/2024 Fins al 29/04/2024. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de proves selectives al cos administratiu, pel torn de promoció interna vertical, de l'Administració de la CAIB a l'illa de Mallorca Servei de Selecció

  Tràmit : Presentació sol·licituds. Des del 21/12/2022 Fins al 09/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de persones admeses i excloses Des del 08/03/2023 Fins al 21/03/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional i revisió d'exàmen Des del 29/11/2023 Fins al 01/12/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aprovats de la fase d'oposició Des del 03/01/2024 Fins al 05/01/2024. Tancat Tràmit : Al·legació dels mèrits en la fase de concurs Des del 10/01/2024 Fins al 19/01/2024. Tancat Tràmit : Requeriment per a l'acreditació de mèrits fase de concurs promoció interna Des del 09/04/2024 Fins al 22/04/2024. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional mèrits fase concurs Des del 25/04/2024 Fins al 29/04/2024. Tancat

 • Registre i publicacions Registre Administratiu de Distribuïdors d'Assegurances i Reassegurances de les Illes Balears (RADAR-IB) Servei de Política Financera i Assegurances

  Tràmit : Inscripció Registre Administratiu de Distribuïdors d'Assegurances i Reassegurances de les Illes Balears (RADAR-IB) Des del 20/03/2019 Obert Tràmit : Comunicació de modificació de dades registrals Des del 28/02/2019 Obert Tràmit : Comunicació de transmissió de participacions que doni lloc a participacions significatives Des del 23/11/2023 Obert Tràmit : Sol·licitud de baixa Des del 28/02/2019 Obert Tràmit : Comunicació d'altes i baixes de contractes d'agència Des del 25/04/2024 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Reconeixement del dret a les prestacions i serveis del sistema de dependència Servei de Reconeixement de Prestacions i Serveis

  Tràmit : Sol·licitud al dret a les prestacions i serveis del sistema de dependència Des del 20/07/2012 Obert Tràmit : Esmena de la sol·licitud presentada i/o les al·legacions del tràmit d'audiència Des del 25/04/2023 Obert Tràmit : Renúncia del dret a les prestacions i serveis de dependència Des del 25/04/2023 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria procés d'estabilització concurs oposició cos administratiu, Mallorca Servei de Selecció

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 19/09/2022 Fins al 17/10/2022. Tancat Tràmit : Llistes provisionals de persones admeses i excloses i termini d'al·legacions Des del 07/11/2022 Fins al 15/11/2022. Tancat Tràmit : Esmenes de les llistes provisionals de mèrits al·legats Des del 30/11/2022 Fins al 12/12/2022. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aprovats i revisió d'examen de la fase d'oposició Des del 19/12/2023 Fins al 29/12/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional addicional de mèrits Des del 01/02/2024 Fins al 09/02/2024. Tancat Tràmit : Acreditació dels mèrits al·legats en la declaració responsable Des del 06/02/2024 Fins al 19/02/2024. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits Des del 06/05/2024 Fins al 14/05/2024. Tancat

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Sol·licitud canvi de dades del registre d'explotacions Servei de Producció Ramadera

  Tràmit : Sol·licitud canvi de dades en el registre d'explotacions Des del 23/01/2015 Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Registre d'Establiments d'alimentació animal de les Illes Balears Servei de Producció Ramadera

  Tràmit : Sol·licitud d'inscripció, canvi de dades o baixa en el Registre d'Establiments en el sector de l'alimentació animal de les Illes Balears Des del 23/12/2022 Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Autorització i registre d'establiments de productes reproductius Servei de Producció Ramadera

  Tràmit : Sol·licitud d'inscripció, baixa i/o canvi de dades al Registre d'Establiments i distribuïdors de productes reproductius Des del 06/02/2023 Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Baixa del registre d'explotacions ramaderes Servei de Producció Ramadera

  Tràmit : Sol·licitud baixa del registre d'explotacions ramaderes Des del 23/01/2015 Obert

 • Reclamacions, Denúncies i Queixes Denúncies en matèria de ramaderia Servei de Producció Ramadera

  Tràmit : Presentació de denúncia Des del 15/09/2023 Obert

 • Servei Administratiu Sol·licitud d'escolarització fora de termini 0-3 Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions

 • Infraccions i sancions Procediment sancionador en matèria de joc Servei de Joc

  Tràmit : Al·legacions a l'Acord d'inici Des del 24/11/2020 Obert Tràmit : Al·legacions a la Proposta de resolució Des del 24/11/2020 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria per a la selecció d'un lloc de feina de l'Administració especial de la CAIB, del cos d'ajudant facultatiu, escala d'infraestructures, a l'illa de Mallorca, mitjançant oferta genèrica del SOIB (F00590008) Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 26/02/2024 Fins al 04/03/2024. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria per a la selecció d'un lloc de feina de l'Administració especial de la CAIB, del cos d'ajudant facultatiu, escala d'infraestructures, a l'illa de Mallorca, mitjançant oferta genèrica del SOIB (F00610002) Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 26/02/2024 Fins al 04/03/2024. Tancat

 • Altres Registre de gestors de biomassa vegetal Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl

  Tràmit : Sol·licitud d'inscripció Des del 29/09/2017 Obert Tràmit : Modificació de dades Des del 16/08/2022 Obert Tràmit : Sol·licitud de baixa Des del 16/08/2022 Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Convocatòria per a l'autorització temporal, per a l'illa de Mallorca, de l'activitat de lloguer de vehicles amb conductor (VTC-temporal 2024) Servei d'Ordenació del Transport

  Tràmit : Sol·licitud de participació a la convocatòria Des del 07/12/2023 Fins al 21/12/2023. Tancat Tràmit : Esmena de la sol·licitud Des del 09/01/2024 Fins al 02/02/2024. Tancat Tràmit : Presentació de la documentació acreditativa Des del 16/02/2024 Fins al 08/03/2024. Tancat Tràmit : Esmena de la documentació acreditativa Des del 15/03/2024 Fins al 02/04/2024. Tancat Tràmit : Al·legacions a la Resolució Provisional Des del 06/04/2024 Fins al 19/04/2024. Tancat Tràmit : Substitució de vehicle autoritzat Des del 02/05/2024 Fins al 31/10/2024. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvencions per a la contractació de personal monitor addicional Servei de Joventut

  Tràmit : Sol·licitud Des del 16/09/2024 Fins al 08/10/2025. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria 2024 d'ajuts per a compensar les despeses del primer any de cotització de la tarifa plana d'autònoms residents a les Illes Balears Direcció General d'Empresa, Autònoms i Comerç

  Tràmit : Sol·licitut Des del 15/04/2024 Fins al 14/07/2024. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts individualitzats als esportistes de les Illes Balears perquè puguin millorar els seus mitjans d'entrenament i l'accés a les competicions de l'any 2024 Servei d'Administració Esportiva

  Tràmit : Sol·licitud Des del 25/03/2024 Fins al 25/04/2024. Tancat