Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

2081 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Infraccions i sancions Procediment sancionador en matèria de sanitat vegetal Servei Jurídic

  Tràmit : Al·legacions a l'acord d'inici Des del 15/05/2020 Obert Tràmit : Al·legacions a la proposta de resolució Des del 29/06/2023 Obert Tràmit : Reconeixement voluntari de responsabilitat i/o acceptació del pagament voluntari Des del 29/06/2023 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria procés d'estabilització concurs mèrits CFS geografia, Mallorca Servei de Selecció

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 19/09/2022 Fins al 17/10/2022. Tancat Tràmit : Llistes provisionals de persones admeses i excloses i termini d'al·legacions Des del 07/11/2022 Fins al 15/11/2022. Tancat Tràmit : Esmenes de les llistes provisionals de mèrits al·legats Des del 30/11/2022 Fins al 12/12/2022. Tancat Tràmit : Acreditació dels mèrits al·legats en la declaració responsable Des del 21/02/2023 Fins al 07/03/2023. Tancat Tràmit : Presentació d'esmenes als defectes formals que presenta la documentació acreditativa dels mèrits Des del 29/06/2023 Fins al 12/07/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits i vista de l'expedient Des del 01/12/2023 Fins al 13/12/2023. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment d' elecció de llocs de feina i de la documentació acreditativa de compliments dels requisits Des del 19/04/2024 Fins al 29/04/2024. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria per a la realització d'estades formatives en empreses per part del professorat de formació professional (curs 2023-2024) - SEGON PERÍODE Servei de Planificació i Participació

  Tràmit : Sol·licitud de participació Des del 12/01/2024 Fins al 26/01/2024. Tancat Tràmit : Formulació d'al·legacions amb motiu de la publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses Des del 13/02/2024 Fins al 15/02/2024. Tancat Tràmit : Lliurament de la memòria Des del 02/05/2024 Fins al 30/07/2024. Obert

 • Altres Reconeixement del grau de discapacitat i de dependència Direcció General d'Atenció a la Dependència

  Tràmit : Presentació de la sol·licitud Des del 01/06/2021 Obert

 • Reclamacions, Denúncies i Queixes Exercici de drets en matèria de protecció de dades personals en l'àmbit de l'Administració de la CAIB L'organ competent per materia

  Tràmit : Sol·licitud d'exercici dels drets en matèria de protecció de dades personals Des del 27/03/2020 Obert

 • Comunicacions, informes i declaracions responsables Comunicació Pla de producció i gestió de fems Servei de Producció Ramadera

  Tràmit : Sol·licitud Des del 10/03/2023 Obert Tràmit : Esmena de la sol·licitud Des del 03/05/2024 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes d'interès general amb càrrec al 0,7 % de l'IRPF i l'impost sobre societats, corresponent a 2024 i 2025 Direcció General d'Afers Socials

  Tràmit : Sol·licitud Des del 17/05/2024 Fins al 04/06/2024. Tancat Tràmit : Esmena de sol·licitud Des del 27/05/2024 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts Formació Personal Investigador FPI i FPI_E 2020 Direcció General d'Universitats, Recerca i Ensenyaments Artístics Superiors

  Tràmit : Presentació de les sol·licituds Des del 11/07/2020 Fins al 07/08/2020. Tancat Tràmit : Justificació de l'ajut Des del 01/01/2024 Fins al 30/09/2025. Obert Tràmit : Justificació taxes acadèmiques Des del 01/09/2024 Fins al 15/10/2024. Tancat Tràmit : Presentació de documentació i comunicacions obligatòries posteriors a la concesssió Des del 07/05/2024 Fins al 30/06/2026. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts Formació Personal Investigador FPI i FPI_E 2021 Direcció General d'Universitats, Recerca i Ensenyaments Artístics Superiors

  Tràmit : Presentació de les sol·licituds Des del 25/08/2021 Fins al 21/09/2021. Tancat Tràmit : Presentació de documentació i comunicacions obligatòries posteriors a la concesssió Des del 16/05/2024 Fins al 30/06/2027. Obert Tràmit : Justificació de l'ajut Des del 01/01/2024 Fins al 28/02/2025. Obert Tràmit : Justificació taxes acadèmiques Des del 01/01/2024 Fins al 15/10/2024. Obert

 • Servei Administratiu Comunicació venda directa de medicaments d'ús humà a professionals sanitaris per les oficines de farmàcia Servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts per a alumnes i professors de cicles formatius de grau mitjà - Plans de Reforç en Llengües Estrangeres (estiu 2024) Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa

  Tràmit : Sol·licitud de participació Des del 05/04/2024 Fins al 19/04/2024. Tancat Tràmit : Reclamacions a la proposta de resolució provisional Des del 14/05/2024 Fins al 20/05/2024. Tancat

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Avaluacions de projectes d'investigació per part del Comitè d'Ètica de la Investigació de les Illes Balears Servei d'Investigació Sanitària

  Tràmit : Sol·licitud Des del 26/09/2017 Obert Tràmit : Esmena de documentació Des del 15/11/2023 Obert

 • Ordenació administrativa Registre d'Agrupacions de Defensa Sanitària Ramadera de les Illes Balears Servei de Sanitat i Benestar Animal

  Tràmit : Sol·licitud de reconeixement i inscripció d'Agrupacions de Defensa Sanitària Ramadera de les Illes Balears Des del 05/02/2007 Obert Tràmit : Comunicació alta explotació ramadera Des del 07/01/2020 Obert Tràmit : Comunicació baixa explotació ramadera Des del 07/01/2020 Obert Tràmit : Comunicació modificacions serveis veterinaris ADSR Des del 07/01/2020 Obert Tràmit : Autorització programa sanitari Des del 07/01/2020 Obert Tràmit : Comunicació dades actuacions sanitàries Des del 07/01/2020 Obert Tràmit : Sol·licitud baixa Agrupació de Defensa Sanitària Ramadera Des del 08/01/2020 Obert Tràmit : Sol·licitud modificació dades ADSR Des del 08/01/2020 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats de projecció exterior de les arts escèniques de les Illes Balears per a l'any 2024 Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 01/03/2024 Fins al 16/09/2024. Obert Tràmit : Esmena de la sol·licitud Des del 24/05/2024 Fins al 06/06/2024. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats de projecció exterior de la música de les Illes Balears per a l'any 2024 Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 01/03/2024 Fins al 16/09/2024. Obert Tràmit : Esmena de la sol·licitud Des del 24/05/2024 Fins al 06/06/2024. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria d'ajuts per donar suport a la projecció exterior de les arts visuals de les Illes Balears per a l'any 2024 Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 01/03/2024 Fins al 16/09/2024. Obert Tràmit : Esmena de la sol·licitud Des del 23/05/2024 Fins al 05/06/2024. Tancat

 • Ordenació administrativa Inscripció en el registre autonòmic d'habitatges de preu limitat (HPL) Direcció General d'Habitatge i Arquitectura

  Tràmit : Presentació de la declaració responsable - (BENEFICIARI) Des del 08/11/2023 Obert Tràmit : Primera inscripció de l'habitatge de preu limitat en el Registre autonòmic - (PROMOTOR) Des del 18/04/2024 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de proves selectives al cos d'advocacia de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (OPO 2021-2022) Servei de Selecció

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 12/03/2023 Fins al 31/03/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de persones admeses i excloses de les proves selectives Des del 29/04/2023 Fins al 15/05/2023. Tancat Tràmit : Reclamació o sol·licitud de revisió del primer exercici Des del 11/09/2023 Fins al 13/09/2023. Tancat Tràmit : Reclamació o sol·licitud de revisió del tercer exercici Des del 09/04/2024 Fins al 11/04/2024. Tancat Tràmit : Reclamació a la llista provisional d'aprovats o sol·licitud de revisió Des del 10/05/2024 Fins al 14/05/2024. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment d'elecció de llocs i presentació de requisits Des del 22/05/2024 Fins al 10/06/2024. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Projectes de R+D 2018-2022 Direcció General d'Universitats, Recerca i Ensenyaments Artístics Superiors

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 19/11/2018 Fins al 17/12/2018. Tancat Tràmit : Justificació Des del 01/06/2023 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de proves selectives al cos superior, pel torn de promoció interna creuada, de l'Administració de la CAIB a l'illa de Mallorca Servei de Selecció

  Tràmit : Presentació de sol·licituds. Des del 21/12/2022 Fins al 09/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de persones admeses i excloses Des del 08/03/2023 Fins al 21/03/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional i revisió d'exàmen Des del 29/11/2023 Fins al 01/12/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aprovats de la fase d'oposició Des del 03/01/2024 Fins al 05/01/2024. Tancat Tràmit : Al·legació dels mèrits en la fase de concurs Des del 10/01/2024 Fins al 19/01/2024. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment per a l'acreditació de mèrits fase de concurs promoció interna Des del 09/04/2024 Fins al 22/04/2024. Tancat Tràmit : Al.legacions llista provisional puntuacions fase de concurs PI creuada cos superior dels cossos generals CAIB Des del 25/04/2024 Fins al 29/04/2024. Tancat Tràmit : Llista provisional aprovats concurs oposició Des del 13/05/2024 Fins al 15/05/2024. Tancat