Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

2066 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria d'ajuts per als mitjans de comunicació en llengua catalana per a l'any 2024 Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 01/03/2024 Fins al 03/04/2024. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvencions per a inversions en explotacions del sector dels fruits secs, 2024 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol.licitud d'ajuda Des del 13/03/2024 Fins al 31/05/2024. Obert Tràmit : Millora o modificació voluntària de la sol.licitud Des del 13/03/2024 Fins al 31/05/2024. Obert Tràmit : Esmena de la sol·licitud Des del 01/06/2024 Fins al 01/06/2031. Tancat Tràmit : Presentació de documentació Des del 13/03/2024 Fins al 13/03/2031. Obert Tràmit : Al·legacions en tràmit d'audiència Des del 01/06/2024 Fins al 01/06/2031. Tancat Tràmit : Presentació de declaració d'acceptació de subvenció Des del 01/06/2024 Fins al 01/06/2031. Tancat Tràmit : Desistiment de la sol·licitud Des del 13/03/2024 Fins al 13/03/2031. Obert

 • Comunicacions, informes i declaracions responsables Registre Integrat Industrial. Divisió A. Establiments i activitats industrials (UDIT-015) Direcció General d'Indústria i Polígons Industrials

  Tràmit : Declaració de dades d'establiments i activitats industrials. RII divisió A Des del 25/07/2019 Obert Tràmit : Tràmit d'esmena de deficiències Des del 11/08/2022 Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Sol·licitud d'autorització per iniciar o ampliar l'activitat com a agència de col·locació Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

  Tràmit : Presentació de Declaració Responsable Des del 03/10/2022 Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Autorització per obres i construccions a zona de domini públic hidràulic, zona de servitud, zona de policia, zona inundable o potencialment inundable Direcció General de Recursos Hídrics

  Tràmit : Sol·licitud Des del 30/11/2017 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvencions en règim de concurrència competitiva per donar suport a l'edició de llibres de recerca científica o de divulgació de les Illes Balears per a l'any 2023 Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 15/03/2023 Fins al 09/06/2023. Tancat Tràmit : Aportació de documentació Des del 01/06/2023 Fins al 30/11/2023. Tancat Tràmit : Justificació Des del 15/01/2024 Fins al 09/02/2024. Tancat Tràmit : Esmena de la justificació Des del 11/03/2024 Fins al 30/06/2024. Obert

 • Processos selectius i de capacitació Procés d'estabilització concurs oposició de Zelador/zeladora de l'Ib-Salut Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari

  Tràmit : Presentació de sol·licitud (2891488) Des del 21/12/2022 Fins al 23/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos Des del 22/02/2023 Fins al 28/02/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de qualificacions Des del 21/12/2023 Fins al 28/02/2024. Tancat Tràmit : Presentació de mèrits Des del 09/03/2024 Fins al 22/03/2024. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvencions per donar suport a les activitats de projecció exterior de les arts escèniques de les Illes Balears per a l'any 2023 Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 15/03/2023 Fins al 15/09/2023. Tancat Tràmit : Aportació de documentació Des del 01/06/2023 Fins al 13/12/2023. Tancat Tràmit : Presentació d'al·legacions Des del 08/01/2024 Fins al 11/01/2024. Tancat Tràmit : Justificació Des del 09/02/2024 Fins al 08/03/2024. Tancat Tràmit : Esmena de la justificació Des del 11/03/2024 Fins al 30/06/2024. Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria oposicions cos d'inspectors d'educació 2024 Direcció General de Personal Docent i Centres Concertats

  Tràmit : Presentació sol·licituds Des del 11/03/2024 Fins al 22/03/2024. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Borsa única d'ocupació temporal específica descentralitzada per illes per a la categoria de policia local 2024 - Eivissa i Formentera Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 12/01/2024 Fins al 22/01/2024. Tancat Tràmit : Sol·licitud d'adhesió dels Ajuntaments fins a 20.000 habitants a la borsa única Des del 11/03/2024 Obert Tràmit : Sol·licitud d'aspirants de la borsa única Des del 11/03/2024 Obert Tràmit : Nou termini d'inscripció per les illes d'Eivissa i Formentera Des del 13/03/2024 Fins al 26/03/2024. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Borsa única d'ocupació temporal específica descentralitzada per illes per a la categoria de policia local 2024 - Mallorca Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 12/01/2024 Fins al 22/01/2024. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional Des del 12/02/2024 Fins al 14/02/2024. Tancat Tràmit : Sol·licitud d'adhesió dels Ajuntaments fins a 20.000 habitants a la borsa única Des del 11/03/2024 Obert Tràmit : Sol·licitud d'aspirants de la borsa única Des del 11/03/2024 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Presentació de la declaració anual per beneficiaris de la Pensió No Contributiva Servei de Revisió i Pagament de Nòmines de Prestacions Socials de carácter econòmic

  Tràmit : Presentació de la declaració anual Des del 01/01/2024 Obert Tràmit : Presentació de documentació complementària a la declaració anual Des del 22/03/2024 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Bo lloguer jove Direcció General d'Habitatge i Arquitectura

  Tràmit : Sol·licitud d'ajut per al Bo Lloguer Jove Des del 03/02/2023 Fins al 28/02/2023. Tancat Tràmit : Aportació de justificants de pagaments de les rendes mensuals de l'ajuda Bo Lloguer Jove Des del 01/04/2024 Fins al 30/04/2024. Tancat

 • Registre i publicacions Inscripció en el registre d'autoritats i personal facultat per ordenar la inserció de textos en el BOIB Secretaria General

  Tràmit : Sol.licitud Des del 28/09/2017 Fins al 01/01/2999. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Pensió no contributiva d'invalidesa (PNC) Servei de Revisió i Pagament de Nòmines de Prestacions Socials de carácter econòmic

  Tràmit : Sol·licitud Des del 01/01/2023 Obert Tràmit : Presentació de documentació Des del 22/03/2024 Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Procediment d'atorgament d'autorització autonòmica d'instal·lació de gran establiment comercial Direcció General d'Empresa, Autònoms i Comerç

  Tràmit : Sol·licitud autorització GEC Des del 07/03/2018 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvencions per donar suport a la projecció exterior de les arts visuals de les Illes Balears per a l'any 2023 Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 15/03/2023 Fins al 15/09/2023. Tancat Tràmit : Aportació de documentació (sol·licitud) Des del 01/06/2023 Fins al 31/12/2023. Tancat Tràmit : Justificació Des del 09/02/2024 Fins al 08/03/2024. Tancat Tràmit : Aportació de documentació (justificació) Des del 22/02/2024 Obert

 • Comunicacions, informes i declaracions responsables Declaració responsable de la instal·lació d'un sistema de depuració d'aigües residuals sense accés a la xarxa de clavegueram Servei de Cens d'Abocaments i Concessions d'Aigües Superficials

  Tràmit : Presentació declaració responsable Des del 24/04/2023 Obert Tràmit : Esmena de Declaració Responsable entregada previament Des del 19/01/2024 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Pensió No Contributiva de Jubilació (PNC) Servei de Revisió i Pagament de Nòmines de Prestacions Socials de carácter econòmic

  Tràmit : Sol·licitud Des del 01/01/2023 Obert Tràmit : Presentació de documentació Des del 22/03/2024 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de proves selectives al cos administratiu, pel torn de promoció interna vertical, de l'Administració de la CAIB a l'illa de Menorca Servei de Selecció

  Tràmit : Presentació de sol·licituds. Des del 21/12/2022 Fins al 09/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de persones admeses i excloses Des del 08/03/2023 Fins al 21/03/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional i revisió d'exàmen Des del 29/11/2023 Fins al 01/12/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aprovats de la fase d'oposició Des del 03/01/2024 Fins al 05/01/2024. Tancat Tràmit : Al·legació dels mèrits en la fase de concurs Des del 10/01/2024 Fins al 19/01/2024. Tancat Tràmit : Al.legacions a la llista provisional mèrits fase concurs Des del 25/04/2024 Fins al 29/04/2024. Tancat