Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

2081 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Processos selectius i de capacitació Procés d'estabilització concurs oposició de FEA d'obstetrícia i ginecologia de l'Ib-Salut Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari

  Tràmit : Presentació de sol·licitud (2891545) Des del 21/12/2022 Fins al 23/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos Des del 20/04/2023 Fins al 26/04/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de qualificacions Des del 28/09/2023 Fins al 04/10/2023. Tancat Tràmit : Presentació de mèrits Des del 02/11/2023 Fins al 15/11/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits Des del 18/04/2024 Fins al 23/04/2024. Tancat Tràmit : Llista definitiva de mèrits. Presentació de documentació Des del 05/06/2024 Fins al 18/06/2024. Tancat Tràmit : Elecció de places Des del 05/06/2024 Fins al 18/06/2024. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Procés d'estabilització concurs oposició de FEA de pneumologia de l'Ib-Salut Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari

  Tràmit : Presentació de sol·licitud (2891560) Des del 21/12/2022 Fins al 23/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos Des del 12/04/2023 Fins al 18/04/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de qualificacions Des del 18/07/2023 Fins al 24/07/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits Des del 26/04/2024 Fins al 02/05/2024. Tancat Tràmit : Llista definitiva de mèrits. Presentació de documentació Des del 06/06/2024 Fins al 19/06/2024. Obert Tràmit : Elecció de places Des del 06/06/2024 Fins al 19/06/2024. Obert

 • Ordenació administrativa Modificacions de les dades personals i anotacions al Registre General Personal a instància de la persona interessada Servei de Registre de Personal

  Tràmit : Sol·licitud Des del 17/10/2018 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria procés d'estabilització concurs mèrits cos auxiliar, Mallorca Servei de Selecció

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 19/09/2022 Fins al 17/10/2022. Tancat Tràmit : Llistes provisionals de persones admeses i excloses i termini d'al·legacions Des del 07/11/2022 Fins al 15/11/2022. Tancat Tràmit : Esmenes de les llistes provisionals de mèrits al·legats Des del 30/11/2022 Fins al 12/12/2022. Tancat Tràmit : Acreditació dels mèrits al·legats en la declaració responsable Des del 21/02/2023 Fins al 07/03/2023. Tancat Tràmit : Esmena al requeriment de mèrits amb defectes formals Des del 15/04/2023 Fins al 28/04/2023. Tancat Tràmit : Presentació d'al·legacions a la llista provisional amb les puntuacions obtingudes conclòs el procediment de revisió per part del Tribunal Des del 14/06/2023 Fins al 22/06/2023. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment de elecció de llocs de feina i de la documentació acreditativa de compliments dels requisits Des del 14/06/2023 Fins al 22/06/2023. Tancat Tràmit : Esmena al requeriment de mèrits amb defectes formals per nombre addicional d'aspirants. Des del 24/07/2023 Fins al 04/08/2023. Tancat Tràmit : Presentació d'al·legacions a la llista provisional ADDICIONAL de les puntuacions obtingudes conclòs el procediment de revisió per part del Tribunal Des del 24/08/2023 Fins al 01/09/2023. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment de elecció de llocs de feina i de la documentació acreditativa de compliments dels requisits Des del 24/08/2023 Fins al 01/09/2023. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment d'acreditació de mèrits per ampliació de l'Annex II Des del 12/01/2024 Fins al 25/01/2024. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional parcial rectificada de puntuacions Des del 20/02/2024 Fins al 28/02/2024. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional ADDICIONAL de l'Annex II Des del 20/02/2024 Fins al 28/02/2024. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment de elecció de llocs de feina i de la documentació acreditativa de compliments dels requisits Des del 20/02/2024 Fins al 28/02/2024. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional ADDICIONAL CORREGIDA i vista de l'expedient Des del 12/03/2024 Fins al 20/03/2024. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment per acreditar mèrits al·legats en la sol·licitud Des del 10/06/2024 Fins al 21/06/2024. Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria procés d'estabilització concurs mèrits CFT formació, Mallorca Servei de Selecció

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 19/09/2022 Fins al 17/10/2022. Tancat Tràmit : Llistes provisionals de persones admeses i excloses i termini d'al·legacions Des del 07/11/2022 Fins al 15/11/2022. Tancat Tràmit : Esmenes de les llistes provisionals de mèrits al·legats Des del 30/11/2022 Fins al 12/12/2022. Tancat Tràmit : Acreditació dels mèrits al·legats en la declaració responsable Des del 21/02/2023 Fins al 07/03/2023. Tancat Tràmit : Presentació d'esmenes als defectes formals que presenta la documentació acreditativa dels mèrits Des del 29/06/2023 Fins al 12/07/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits i vista de l'expedient Des del 06/12/2023 Fins al 18/12/2023. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment d'elecció de llocs de feina i de la documentació acreditativa de compliments dels requisits Des del 17/04/2024 Fins al 25/04/2024. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment per acreditar defectes formals Des del 21/05/2024 Fins al 03/06/2024. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de valoració de mèrits de l'ampliació de l'Annex II Des del 10/06/2024 Fins al 18/06/2024. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Procés d'estabilització concurs oposició de Metge/metgessa d'urgències a l'atenció primària de l'Ib-Salut Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari

  Tràmit : Presentació de sol·licitud (2906785) Des del 21/12/2022 Fins al 23/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos Des del 20/04/2023 Fins al 26/04/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de qualificacions Des del 13/10/2023 Fins al 19/10/2023. Tancat Tràmit : Presentació de mèrits Des del 13/11/2023 Fins al 24/11/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits Des del 14/05/2024 Fins al 17/05/2024. Tancat Tràmit : Llista definitiva de mèrits. Presentació de documentació Des del 10/06/2024 Fins al 21/06/2024. Obert Tràmit : Elecció de places Des del 10/06/2024 Fins al 21/06/2024. Obert

 • Altres Convocatòria de les proves d'accés i matrícula als ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny 24-25 Direcció General de Planificació i Gestió Educatives

  Tràmit : Inscripció proves d'accés i matrícula als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny (Palma) Des del 15/04/2024 Fins al 30/09/2024. Obert Tràmit : Inscripció proves d'accés i matrícula als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny (Menorca) Des del 15/04/2024 Fins al 30/09/2024. Obert Tràmit : Inscripció proves d'accés i matrícula als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny (Eivissa) Des del 08/04/2024 Fins al 30/09/2024. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts per donar suport a la mobilitat en la projecció exterior d'activitats i projectes que promoguin manifestacions del patrimoni cultural immaterial Balears en 2024 Direcció General de Cultura

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 24/05/2024 Fins al 30/09/2024. Obert Tràmit : Presentació de documentació addicional Des del 24/05/2024 Obert Tràmit : Esmena de la sol·licitud Des del 21/06/2024 Obert Tràmit : Acceptació, renúncia o presentació d'al·legacions (Proposta de resolució) Des del 31/08/2024 Obert Tràmit : Justificació (Resolució de concessió i denegació) Des del 31/08/2024 Obert

 • Altres Convocatòria per participar en el Programa d'Acompanyament Escolar del curs 2023-2024 en els centres docents concertats de les Illes Balears Servei d'Innovació Educativa

  Tràmit : Sol·licitud de participació centres docents concertats Des del 29/09/2023 Fins al 09/10/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions PAE centres concertats Des del 18/10/2023 Fins al 20/10/2023. Tancat Tràmit : Annexos PAE centres concertats Des del 26/10/2023 Fins al 15/12/2024. Obert

 • Servei Administratiu Queixes i suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.(QSSI) Servei de Coordinació de l'Atenció a la Ciutadania

 • Processos selectius i de capacitació Procés d'estabilització concurs oposició de Metge/metgessa d'admissió i documentació clínica de l'Ib-Salut Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari

  Tràmit : Presentació de sol·licitud (2891538) Des del 21/12/2022 Fins al 23/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos Des del 12/04/2023 Fins al 18/04/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de qualificacions Des del 01/08/2023 Fins al 07/08/2023. Tancat Tràmit : Presentació de mèrits Des del 02/10/2023 Fins al 16/10/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits Des del 10/05/2024 Fins al 15/05/2024. Tancat Tràmit : Llista definitiva de mèrits. Presentació de documentació Des del 10/06/2024 Fins al 21/06/2024. Obert Tràmit : Elecció de places Des del 10/06/2024 Fins al 21/06/2024. Obert

 • Processos selectius i de capacitació Procés d'estabilització concurs oposició de Psicòleg clínic / psicòloga clínica de l'Ib-Salut Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari

  Tràmit : Presentació de sol·licitud (2891561) Des del 21/12/2022 Fins al 23/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos Des del 20/04/2023 Fins al 26/04/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de qualificacions Des del 28/09/2023 Fins al 04/10/2023. Tancat Tràmit : Presentació de mèrits Des del 13/11/2023 Fins al 24/11/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits Des del 22/05/2024 Fins al 27/05/2024. Tancat Tràmit : Llista definitiva de mèrits. Presentació de documentació Des del 10/06/2024 Fins al 21/06/2024. Obert Tràmit : Elecció de places Des del 10/06/2024 Fins al 21/06/2024. Obert

 • Processos selectius i de capacitació Procés d'estabilització concurs oposició de FEA de radiodiagnòstic de l'Ib-Salut Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari

  Tràmit : Presentació de sol·licitud (2891901) Des del 21/12/2022 Fins al 23/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos Des del 30/03/2023 Fins al 05/04/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de qualificacions Des del 23/06/2023 Fins al 30/06/2023. Tancat Tràmit : Presentació de mèrits Des del 11/07/2023 Fins al 24/07/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits Des del 15/05/2024 Fins al 20/05/2024. Tancat Tràmit : Llista definitiva de mèrits. Presentació de documentació Des del 10/06/2024 Fins al 21/06/2024. Obert Tràmit : Elecció de places Des del 10/06/2024 Fins al 21/06/2024. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts per a l'adquisició d'immobilitzat material per a la pràctica d'esports adaptats any 2024 Servei d'Administració Esportiva

  Tràmit : Sol·licitud Des del 16/02/2024 Fins al 15/05/2024. Tancat Tràmit : Acceptació/renúncia Des del 16/05/2024 Fins al 22/05/2024. Tancat Tràmit : Al·legacions Des del 16/05/2024 Fins al 29/05/2024. Tancat Tràmit : Presentació compte justificatiu Des del 07/06/2024 Fins al 30/09/2024. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria d'ajuts per donar suport a centres de creació artística establerts en el territori de les Illes Balears per a l'any 2024 Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 01/03/2024 Fins al 02/04/2024. Tancat Tràmit : Esmena de la sol·licitud Des del 23/04/2024 Fins al 07/05/2024. Tancat Tràmit : Aportació de documentació Des del 07/06/2024 Fins al 08/07/2024. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts per al manteniment d'estructures organitzatives dels sindicats i de les organitzacions sindicals amb un grau de representació determinat, en el marc del foment de l'activitat sindical Direcció General de Treball i Salut Laboral

  Tràmit : Sol·licitud Des del 11/06/2024 Fins al 02/07/2024. Obert Tràmit : Presentació de documentació complementària a la sol·licitud Des del 11/06/2024 Fins al 02/07/2024. Obert Tràmit : Justificació Des del 01/11/2024 Fins al 08/11/2024. Tancat Tràmit : Esmena de documentació Des del 04/07/2024 Fins al 31/12/2024. Tancat

 • Comunicacions, informes i declaracions responsables Declaració responsable d'empresa de serveis relatius a l'activitat industrial (UDIT-099) Unitat d'Informació i Tràmit - (UDIT)

  Tràmit : Tràmit de sol·licitud d'inici Des del 31/10/2017 Obert Tràmit : Tràmit d'esmena de deficiències Des del 04/08/2022 Obert

 • Comunicacions, informes i declaracions responsables Declaració responsable d'empresa de serveis relatius a l'activitat industrial (UDIT-023) Unitat d'Informació i Tràmit - (UDIT)

  Tràmit : Tràmit de sol·licitud d'inici Des del 31/10/2017 Obert Tràmit : Tràmit d'esmena de deficiències Des del 28/07/2022 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Concessió directa d'ajuts a empreses per realitzar pràctiques professionals no laborals Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

  Tràmit : Sol.licitud de subvenció de pràctiques professionals no laborals Des del 19/04/2024 Obert Tràmit : Presentació de documentació requerida Des del 29/04/2024 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis PRÀCTIQUES NO LABORALS EN EMPRESES Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

  Tràmit : Pràctiques no laborals a empreses Des del 30/08/2019 Obert