Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Calendari oficial



Calendari de dies inhàbils per a l’any 2024 de la seu electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Són dies inhàbils de la seu electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'efecte del còmput administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 31.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i el Decret 89/2023, d’1 de desembre, pel qual es fixa el calendari de dies inhàbils per a l'any 2024 a l'efecte del còmput administratiu (BOIB núm. 164, de 2 de desembre de 2023):

- Els dissabtes i els diumenges

- Els dies:

1 de gener

Any Nou

6 de gener

Epifania del Senyor

1 de març

Dia de les Illes Balears

28 de març

Dijous Sant

29 de març

Divendres Sant

1 d’abril

Dilluns de Pasqua

1 de maig

Dia del Treball

15 d’agost

Assumpció de la Mare de Déu

12 d’octubre

Festa Nacional

1 de novembre

Tots Sants

6 de desembre

Dia de la Constitució

25 de desembre

Dia de Nadal