112 PER A PERSONES LARINGECTOMITZADES

 

Les persones afectades per una laringectomia s'incorporen a una base de dades i així poden ser identificades i poden rebre una atenció especialitzada en una situació d'emergència.

COM FER-SE USUARI DEL SERVEI

Donar-se d’alta a la base de dades de l’112 com a persona laringectomitzada, i facilitar les dades personals i el número de telèfon fix de l’usuari.

Com puc donar-me d’alta?

1) Descarrega't, imprimeix i emplena aquest formulari

També el podràs trobar a les oficines del SEIB112 del carrer de Francesc Salvà i Pisà, s/n, des Pinaret, es Pont d’Inca (Palma); o a les oficines de l’Associació Espanyola contra el Càncer – Junta de Balears, del carrer de Sant Ignasi, 77A (Palma)

2) La sol·licitud, juntament amb una fotocòpia del DNI o del passaport haurà d'enviar-se per qualsevol d'aquestes vies:

- Per correu postal a: Servei d'Emergències 112. c/ Francesc Salva i Pisà, s/n, 07141-Pont d’Inca (Marratxí)

- Per correu electrònic a: administracion@112ib.com

- Per Fax: 971 422 034 

 

FUNCIONAMENT DEL SERVEI

1) L'usuari del servei (prèviament registrat a la base de dades) establirà contacte amb l'112. Només s'activarà el servei si telefona des d'un telèfon fix.

2) La telefonada es rebuda a la centraleta del SEIB 112 i es distribueix aleatòriament a un operador, com succeeix amb les altres telefonades.

3) Una veu automatitzada li donarà les opcions per identificar l'emergència:

Tecla 1: AMBULÀNCIA

Tecla 2: POLICIA

Tecla 3: BOMBERS

4) L'operador de l'112 confirmarà la telefonada i activarà els recursos que necessita l'interlocutor.

5) L'operador de l'112 telefonarà la persona de contacte que s'hagi registrat a la sol · licitud d'alta.