IllesBalearsSegures.png

A LA LLAR, SEGURS

Els  petits accidents domèstics es podrien evitar amb més atenció per part nostra. La celeritat de la vida diària i l'actuació mecànica davant accions quotidianes fan que sovint oblidem pautes bàsiques de prevenció que evitarien caigudes, cremades, intoxicacions i altres incidents que fins i tot la llar més segura pot acollir.

 

Caigudes i traumatismes

 • Mantén el sòl net, sec i sense obstacles.
 • Utilitzau elements antilliscants en el bany.
 • Per a les altures, millor una escala.
 • Els armaris i els calaixos, millor tancats.

Intoxicacions

 • Deixau fora de l'abast dels nens els productes tòxics i els medicaments.
 • Els productes tòxics mai han d'estar amb aliments o begudes.
 • Llegiu les instruccions d'ús per evitar els accidents.
 • Identifica bé amb una etiqueta els envasos que tinguin productes tòxics.

Cremades

 • Utilitza guants aïllats per a objectes calents.
 • Els mànecs és millor que no sobresurten de la cuina.
 • Mantén els llumins i els encenedors fora de l'abast dels nens

Incendis i explosions

 • Abans de sortir de casa, assegura't de no deixar encès cap aparell perillós.
 • La campana d'extracció de fums ha de conservar-se neta.
 • Si hi ha fuites de gas, ventilar i tallar l'electricitat.
 • Si fa olor a cremat, revisa la installació elèctrica.

Asfixies

 • Evita que els nens juguin amb objectes petits.
 • Protegeix els accessos a piscines, pous o similars.
 • Evita jugar amb borses de plàstic.
 • No deixis als nens sols a banyeres o piscines.

Risc elèctric

 • Els endolls han d'estar ben secs abans d'usar-se.
 • Els aparells elèctrics han d'estar lluny de l'aigua.
 • És millor que els endolls siguin de seguretat i amb presa a terra.
 • Per a instal·lacions elèctriques desconnectau l'interruptor general.