RiscosBalears.png

METEOBAL

 

METEOBAL: Pla especial per fer front al risc de fenòmens meteorològics adversos

Dins el Pla d'Emergències per Fenòmens Meteorològics Adversos s'han definit quatre nivells diferents d'alerta que la Direcció General d'Emergències activa en funció a diversos paràmetres tècnics. Són els Índex de Gravetat (IG).

 

IG 0

L'emergència es classificarà així quan la informació meteorològica permeti preveure la imminència d'un fenomen meteorològic advers amb perill per a les persones i els béns i es correspondrà també amb fenòmens adversos observats que puguin considerar-se com a incidents locals menors i controlables per mitjà d'una resposta local i ràpida, sense que es produeixin danys.

En aquesta fase, el Centre d'Emergències 112 avisarà al Grup de Suport  Tècnic i als responsables dels diferents grups operatius que contempla el Pla de Fenòmens Adversos amb la finalitat d'informar-los de la situació i que puguin adoptar les mesures preventives que considerin oportunes.

 

IG 1

Aquesta situació s'activarà quan la informació meteorològica permeti preveure la imminència d'un fenomen advers amb probabilitat elevada de risc per a persones i béns i també es declararà aquest nivell en aquella situació en la què s'ha produït un fenomen advers en zones localitzades, l'atenció de la qual  pot quedar assegurada per mitjà dels medis i recursos disponibles a les zones afectades, però que el seu seguiment ha de ser supramunicipal.

En aquesta fase es reunirà el Grup de Suport Tècnic per tal de realitzar el seguiment de l'evolució del fenomen advers i s'activaran els responsables de grups i s'efectuarà  una pre-alerta general de mobilització de mitjans i recursos amb la finalitat de minimitzar les conseqüències  del fenomen advers, pal·liar els possibles danys a béns i persones i procurar a la major brevetat possible la restauració dels serveis essencials bàsics per a la comunitat.

 

IG 2

Situació en la què s'ha produït un fenomen advers que supera la capacitat d'atenció dels mitjans i recursos locals o, encara sense produir-se aquesta darrera circumstància, les dades i les prediccions meteorològiques permeten preveure una extensió o greuge de la situació. Pot requerir la constitució del CECOP/CECOPI i l'activació total del pla.

 

IG 3

Són emergències on, havent-se produït danys catastròfics no controlables amb els recursos propis de la Comunitat Autònoma, es declari l'interès nacional o es requereixi la intervenció de recursos extraordinaris de l'Administració de l'Estat o d'altres comunitats autònomes. En aquest cas serà necessària la constitució del CECOPI.