Oferta Pública d’Estabilització (OPE) per cobrir les places del personal laboral de GEIBSAU.

28-05-2024 Resolució de la directora gerent de GEIBSAU per la qual s'aproven les borses preferents de tècnic/a_superior jurídic/a_i_tècnic/a superior comptable

22-05-2024 Llista_definitiva_de mèrits de les borses preferents de tècnic/a_superior jurídic/a_i_tècnic/a superior comptable

10-05-2024 Llista_provisional_de mèrits de les borses preferents de tècnic/a_superior jurídic/a_i_tècnic/a superior comptable

29-04-2024 Presentació_de_mèrits

29-04-2024 Presentació_de_requisits

29-04-2024 Resolució de la directora gerent de Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU), per la cual s'aprova la publicació de la composició de la borsa preferent de: gestor/a telefònic/a d'emergències 0 idiomes; gestor/a telefònic/a d'emergències 1 idioma; gestor/a telefònic/a d'emergències 2 idiomes

22-04-2024 Resolució de la directora gerent de Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU), per la cual s'aprova la publicació de la composició de la borsa preferent d'Agent d'Emergències nivell IV a l'illa d'Eivissa

18-04-2024 Resolució de la directora gerent de Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU), per la cual s'aprova la publicació de la composició de la borsa preferent d'Agent d'Emergències nivell IV a l'illa de MALLORCA

15-04-2024 Resolució de la directora gerent de Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU), per la cual s'aprova la publicació de la composició de la borsa preferent de: Tècnic/a administratiu/va OP; Tècnic/a administratiu/va PC; Tècnic/a de Sistemes; Ajudant de Sistemes

15-04-2024 Resolució de la directora gerent de Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU), per la cual s'aprova la publicació de la composició de la borsa preferent de: Tècnic/a superior comptable; Tècnic/a d’emergències nivell I, enginyer/a de camins, canals i ports; Tècnic/a superior OMED; Tècnic/a d’emergències nivell II, arquitecte/a tècnic/a

15-04-2024 Resolució de la directora gerent de Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU), per la cual s'aprova la publicació de la composició de la borsa preferent d'Agent d'Emergències nivell V a l'illa de Menorca

11-04-2024 Presentació de mèrits

11-04-2024 Presentació de requisits

11-04-2024 Resolució de la directora gerent de Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU), per la cual s'aprova la publicació de la composició de la borsa preferent de tècnic/a superior jurídic/a

23-02-2024 Llista definitiva de mèrits comprovats de gestor/a telefònic/a d'emergències 1 idioma a l'illa de Mallorca (concurs oposició)

23-02-2024 Notificació a les al·legacions presentades

09-02-2024 Llista provisional de mèrits comprovats de gestor/a telefònic/a d'emergències 1 idioma a l'illa de Mallorca (concurs oposició)

10-01-2024 Llista informativa de l'ordre dels aspirants d'acord amb la puntuació dels aprovats de la fase d'oposició més la puntuació resultant dels mèrits al·legats per cobrir les places de gestor/a telefònic/a d'emergències 1 idioma a l'illa de Mallorca

29-11-2023 Llista definitva dels resultats de l'exercici escrit per cobrir les places de gestor d'emergències 1 idioma (concurs oposició)

10-11-2023 Llista provisional dels resultats de l'exercici escrit per cobrir les places de gestor d'emergències 1 idioma (concurs oposició)

05-04-2023 Presentació de mèrits

05-04-2023 Presentació de requisits

05-04-2023 Elecció de llocs de treball oferts

15-03-2023 AUTOBAREM D'AL·LEGACIONS PROVISIONAL

13-01-2023 AUTOBAREM DE MÈRITS (tècnic/a i ajudant de Sistemes)

13-01-2023 AUTOBAREM DE MÈRITS (tècnics d'emergències nivell I, nivell II i superior OMED)

13-01-2023 Annex a les instruccions i aclariment de dubtes relatius a la inscripció telemàtica a les convocatòries

29-12-2022 Instruccions per al tràmit telemàtic d’inscripció a les convocatòries de l’oferta pública d’estabilització