PrevencioDiversio.png

PREVENCIÓ ES DIVERSIÓ

Vídeos amb consells d'autoprotecció per evitar incidents i emergències en activitats d'oci.

  • Avui a Canal Illes Balears

    En aquest cas, consells d'autoprotecció a tenir en compte per anar a la platja

    En aquest cas, consells d'autoprotecció a tenir en compte per anar d'excursió

    En aquest cas, consells d'autoprotecció a tenir en compte per anar la piscina