IllesBalearsSegures.png

ILLES BALEARS SEGURES

img imgimg

Amb la campanya ILLES BALEARS SEGURES, el Govern de les Illes Balears ens recorda que vivim a una Comunitat  segura. Malgrat tot, sovint es produeixen accidents que podrien evitar-se parant atenció a senzilles pautes de prevenció.  La iniciativa va ser ideada pels tècnics de la Direcció General d'Emergències (ara Direcció General d'Interior, Emergències i Justícia) i difon consells d'autoprotecció sobre diversos riscs diferents:

La campanya ha estat concebuda per difondre l'autoprotecció entre els ciutadans, però també entre els turistes que cada any visiten les Illes Balears. Per aquest motiu inicialment es va desenvolupar a través de fulletons editats en 4 idiomes (català, castellà, anglès i alemany).

 

img

 img
Guia de la llar

ILLES BALEARS SEGURES també compta amb una breu guia de consells per evitar accidents a la llar. Aquesta guia fa un petit repàs a les principals situacions quotidianes que ocasionen accidents a lallar i aporta recomanacions per evitar-los. Caigudes, intoxicacions per medicaments o productes tòxics, cremades a la cuina, electrocucions, risc d'asfíxia per l'ús inadequat de sistemes de calefacció o incendis i explosions són algunes de les situacions que la guia descriu.

Sis personatges de còmic serveixen a l'objectiu de difondre la seguretat que s'ha marcat la Conselleria amb aquesta iniciativa. Formen una família que s'enfronta a les diferents situacions de risc descrites a la guia i la seva mascota, un ca, és la figura del seny davant les situacions de risc innecessari que sovint assumim a la llar.

La guia, com els fulletons, també difón el telèfon únic d'emergències 112 per atendre a les situacions que planteja.