112IllesBalears.png

RECURSOS

img img img  

img

La relació de personal del Centre de Coordinació de l'112 Illes Balears està formada pels supervisors i els coordinadors-operadors. Els coordinadors operadors, sota la supervisió dels caps de sala o supervisors, són els encarregats de la recepció de la trucada, classificació de l'incident i mobilització dels recursos materials i humans necessaris per a mitigar l'emergència  i les seves conseqüències. 

El Centre d'Emergències 112 Illes Balears disposa de 36 llocs per a operadors, 10 per a supervisors i 3 per a caps de sala sota el comandament d'una directora de gestió.