RiscosBalears.png

RISCS A BALEARS

Els riscs es defineixen com els possibles fenòmens o successos d'origen natural o generats per l'activitat humana que poden donar lloc a danys per a les persones, els seus béns i el medi ambient. Pel seu origen es poden classificar en naturals, antròpics o tecnològics.

A les Illes Balears, com a territori vinculat a la mar, els fenòmens adversos relacionats amb el medi marítim formen part important de la preocupació de les persones que es dediquen a la prevenció d'emergències, però la nostra Comunitat també treballa per combatre les conseqüències de tempestes, incendis o inundacions, i en especial atenció a la seva orografia, vigila pràctiques com el muntanyisme i senderisme o l'ús de les platges.

 

Riscs naturals

Són tots aquells que tenen els seu origen en fenòmens naturals segons factors geogràfics i meteorològics. A les Illes Balears es contemplen els següents:

 

Associats a fenòmens atmosfèrics:

Nevades

Gelades

Onades de fred

Plujes torrencials

Tempestes

Vents forts

Sequera

Incendis forestals

Inundacions:

Plujes torrencials

Crescudes o avingudes

Acumulacions pluvials

 

Moviments gravitatoris:

Despreniments

Esfonçament  del terreny

 

Moviments sísmics:

Terratrèmols

Sismes submarins

 

Riscs Antròpics

Són aquells produïts per activitats humanes que s'han anat desenvolupant al llarg del temps. Estan directament relacionats amb l'activitat i el comportament de les persones. A les Balears es contemplen els següents:

 

Anomalies a la xarxa de subministres:

Aigua

Gas

Electricitat

Altres xarxes

 

Anomalies en el subministrament de productes essencials:

Aliments primaris

Productes farmacèutics

Productes energètics

Altres

 

Desplomi o errors en obra civil:

Urbans

Industrials

Forestals

 

Accidents associats al transport de persones i béns:

Accidents de trànsit

Accidents aeris

Accidents ferroviaris

Accidents marítims

 

Incendis:

Urbans

Forestals

Industrials

 

Riscs sanitaris:

Contaminació bacteriològica

Intoxicacions alimentàries

Epidèmies

Plagues

 

Incidents o accidents en localitzacions amb problemes d'accessibilitat:

Mar

Cavitats  i subsòl en general

Muntanya

 

Accidents associats a activitats esportives

Riscs associats a actes vandàlics

Riscs associats a grans concentracions humanes

 

Riscs tecnològics

Són aquells causats per l'aplicació i /o ús de tecnologies desenvolupades per l'home com a conseqüència del progrés industrial. A les Illes Balears es contemplen els següents:

 

Riscs industrials

Fuites, incendis, explosions

Incidències en processos industrials susceptibles de generar accidents majors

Contaminació de la capa freàtica o sòl en general

Contaminació atmosfèrica

 

Riscs en el transport de mercaderies perilloses

Per carretera