Primera enquesta de valoració en el 2024 del telèfon d’informació administrativa 012

Des de la Direcció General d'Estratègia Digital i Simplificació Administrativa, amb l’objecte d’analitzar el grau de satisfacció de la ciutadania en relació amb els serveis que presta el telèfon d’informació administrativa 012 en el 2024, s’ha elaborat la següent enquesta referida i en la qual es plantegen les mateixes qüestions que l’anterior qüestionari del mes d'octubre de 2023:

  1. L’horari d’atenció a la ciutadania del 012 és adequat? (Us recordam que l’horari és de dilluns a divendres, de 8 a 20 h, i els dissabtes de 9 a 14 h.)
  2. La informació facilitada ha respost a les vostres necessitats?
  3. El temps d’espera per rebre la informació ha estat adequat?
  4. El tracte rebut ha estat respectuós i amable?
  5. Estau satisfet, en general, amb el servei que us ha prestat el 012?

La informació es recolleix un cop satisfeta la consulta de l’usuari. El mètode consisteix en una breu enquesta, el període de realització d'aquesta ha estat entre el 27 de febrer i el 15 de març de 2024.

S’han obtingut 517 enquestes emplenades, un nombre que, d’acord amb les taules d’Arkin, Colton i Tagliacarne, que conté un error aproximat del 5 %, i uns resultats prou representatius.

Les conclusions principals de l’anàlisi de les dades són les següents:

― Totes les qüestions plantejades reben una valoració superior a 3,5 sobre 4.

― L’aspecte menys valorat és el temps d'espera que rep una valoració de 3,6 sobre 4.

― El tracte rebut és la qüestió més valorada, amb un 3,93 sobre 4.

― L’horari d’atenció té una puntuació de 3,83 sobre 4.

― La informació facilitada rep una valoració de 3,83 sobre 4.

― La valoració del servei en conjunt rep una valoració de 3,82 sobre 4.

012cat.PNG

La ciutadania està molt satisfeta amb el servei ofert pel telèfon d'informació 012. La valoració del servei en l'enquesta és molt alta, 3,82 sobre 4, aquesta dada és molt similar a l'enquesta realitzada, març de 2023, que va ser de 3,87.