Registre Electrònic


El Registre Electrònic General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB) permet a les persones físiques i jurídiques  l'enviament d'escrits, sol·licituds i comunicacions a l'Administració autonòmica. Si la documentació que voleu presentar pertany a un procediment existent a la Seu heu de fer servir el tràmit electrònic dissenyat a aquest efecte. En cas contrari, feu servir el tràmit de  la instància genèrica que també trobareu a la nostra Seu.

Recordau que NO ÉS POSSIBLE des de la nostra Seu fer ENVIAMENTS A ALTRES ADMINISTRACIONS (consells, ajuntaments, Administració General de l'Estat...). És per això que en aquest cas heu de fer servir el Registre Electrònic Comú (REC) de l'Administració de l'Estat (necessitareu certificat o DNI electrònic) o adreçar-vos directament a LA SEU de l'administració destinatària.

Canal de presentació telemàtica: la Seu Electrònica

El registre electrònic està integrat en els procediments electrònics disponibles en la Seu, i tots els tràmits disponibles es troben allà. Escriviu el nom del que cercau a l'espai destinat a aquest efecte al cercador de tràmits de la Seu. Per exemple, si estau interessats en cercar ajudes per a entitats sense ànim de lucre escriviu:


1.Clicau al botó Mostra-me'ls: la recerca retorna diferents entrades relacionades amb aquest criteri i especifíca si estan o no en vigor.

2.Clicau sobre la que us interessa i accedireu a la convocatòria. Un cop allà visualitzareu el següent:

3.identificau el tràmit del procediment que voleu realitzar i clicau sobre el triangle invertit corresponent:

4.Un cop desplegat l'espai podreu veure finalment a baix el botó blau per a iniciar el tràmit:

Recordau:                

  • El nombre màxim de documents a adjuntar és un límit que ve determinat pel gestor del tràmit.
  • Les extensions permeses són : jpg, jpeg, odt, odp, ods, odg, docx, xlsx, pptx, pdf, png, rtf, svg, tiff, txt, xml, xsig i la mida màxima d'un document és de 10 megues.
  • Llegir curosament les instruccions.

Quan a la a la Seu Electrònica no hi ha el tràmit específic que cercau presentau les vostres sol·licituds, escrits o comunicacions adreçades a l'Administració autonòmica mitjançant el tràmit d'instància genèrica (clicau aquí).

Sistemes d'identificació

Per a més informació sobre identificació visitau la nostra Seu Electrònica

En qualsevol cas, en iniciar el tràmit visualitzareu el sistema d'identificació concret que admet el procediment en qüestió.

Dubtes i incidències

  • Equip de suport: en cas que necessiteu assistència tècnica, disposau d'un formulari d’incidències, disponible des de qualsevol dels tràmits amb opció telemàtica.
  • Telèfon 012: aquest telèfon d’assistència compta amb un equip especialitzat en els problemes de signatura i certificats (disponible de dilluns a divendres de 8 a 20 hores, i dissabtes de 9 a 14 hores).

Si telefonau des de fora de les Illes Balears heu de marcar: 971 22 57 91.
Si telefonau des de l'estranger: 00 34 971 22 57 91.

       Subjectes obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques: [clicau aquí]