Tipus d'informació


L'Administració Autonòmica de les Illes Balears facilita a la ciutadania informació de caràcter general, públic o particular, mitjançant les següents vies:

Consultes generals

Si voleu informació general sobre els horaris, la ubicació d'oficines, etc. d'òrgans i serveis de l'Administració autonòmica o com relacionar-vos amb l'Administració, obtenir informació i orientació sobre requisits jurídics o tècnics de projectes, actuacions o sol·licituds que volgueu realitzar, ho podeu fer a través del Servei de Coordinació de l'Atenció a la Ciutadania que té els canals d'atenció presencial, telefònica i en línia.

Per fer-ho telemàticament utilitzau aquest formulari.

Enquesta de satisfacció sobre el formulari de consultes generals

Enquesta de satisfacció sobre el formulari de consultes generals

L'objectiu d'aquesta enquesta és conèixer el vostre grau de satisfacció respecte a l'atenció rebuda mitjançant el formulari de consultes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb la finalitat de millorar-ne la qualitat.

La vostra opinió ens interessa!

Accés a la informació pública (SAIP)

Si voleu sol·licitar i obtenir la informació pública que considereu del vostre interès, que no estigui publicada ja al web del GOIB, podeu fer-ho mitjançant una sol·licitud d'accés a informació pública (dret d'accés).

En aquest sentit, s'entén com informació pública els continguts i documents, qualsevol que sigui el seu format o suport, que estiguin en poder de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels seus organismes i entitats de dret públic vinculats o depenents d'ella i que hagin estat elaborats o adquirits en l'exercici de les seves funcions.

Teniu tota la informació sobre com fer-ho en la pàgina del dret d'accés. També trobareu els formularis per fer la sol·licitud, tant de manera telemàtica com presencial.

Consultes sobre drets lingüístics

Si voleu obtenir assessorament sobre els drets lingüístics i sobre la normativa que els empara, podeu presentar una consulta de manera telemàtica o de manera presencial. En l'enllaç següent podeu consultar les dades mínimes que ha de contenir la vostra sol·licitud: consulta sobre drets lingüístics.

Informació particular com a part interessada del procediment

Si sou part interessada en un procediment en curs i voleu accedir a informació sobre l'expedient, podeu fer-ho contactant directament amb la unitat gestora del procediment.

Al següent enllaç trobareu el directori de les conselleries de la Comunitat Autònoma.

En el cas que no conegueu quin és l'òrgan responsable de la tramitació d'un expedient, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres (telèfon 012, tràmit telemàtic).

Canal informatiu de watshApp del Govern de les Illes Balears